Spirituele ontwikkeling

Adviezen voor spirituele ontwikkeling

 • Doe oprechte moeite om jouw gevoelens emoties en reactiepatronen te leren kennen, te verwerken en te veranderen. Indien je dat niet op eigen kracht lukt of kunt, zoek dan de hulp van iemand die zeer vertrouwd is of anders een deskundige.
 • Leer inzien wat onverwerkte emoties voor invloed hebben op de werking van jouw lichaam en geest. Negatieve emoties kunnen een waar gif zijn voor het lichaam en de geest.
 • Accepteer kritiek die positief bedoeld is en laat negatieve kritiek voor wat het is.
 • Leer anderen te vergeven. Niemand is volmaakt, ook jij niet. Probeer de ander te begrijpen, leef je in de ander in.
 • Ontwikkel mededogen. Door inzicht en begrijp kan mededogen tot ontwikkeling komen.
 • Veroordeel zelf andere mensen niet. Wie veroordeelt zal zelf vroeg of laat ook veroordeeld worden.
 • Roddel nooit over andere mensen.
 • Streef niet meer naar complimentjes of bevestiging door anderen. Hoe meer je je bewust wordt van wat het leven en al het leven werkelijk is, hoe zekerder je wordt van jezelf.
 • Realiseer je terdege dat de wereld buiten je zelf een afspiegeling is van de wereld in jezelf. De mensen waarop je het sterkt reageert - positief of negatief - zijn projecties van jouw eigen innerlijke wereld. Bijvoorbeeld: iets of iemand die een sterkte afkeer bij je oproept is dat wat je in jezelf het sterkt ontkent. Het doel van deze spiegel is het ontwikkelen van zelfkennis.
 • Realiseer je dat niemand jou boos, verdrietig kan maken of kan kwetsen als je dat zelf niet wil. Jij bent degene die bepaalt of je je laat kwetsen, boos of verdrietig wordt. Als je je hiervan bewust bent geworden kun je nooit meer zeggen tegen een ander dat hij jou gekwetst heeft. je kunt wel zeggen dat jij je gekwetst voelt omdat hij iets gedaan heeft wat jou niet welgevallig is of omdat hij een oude, nog onverwerkte emoties bij j heeft losgemaakt.
 • Leer je reacties te begrijpen. Re-actie is het steeds weer op vrijwel dezelfde manier op gebeurtenissen reageren als je tot nu toe deed. Wat voor de een mooi of goed is, kan door een ander lelijk of slecht worden gevonden. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan omdat gevoelens en meningen nogal eens veralgemeniseerd kunnen worden. Bedenk dat gevoelens en meningen altijd subjectief zijn.
 • Door je hiervan bewust te zijn ga je je realiseren dat er eigenlijk geen gelijk of ongelijk bestaat, geen goed of slecht, geen mooi of lelijk, etc. Dat in feite alles neutraal is. Door je dit te realiseren zal je merken dat je in het vervolg zegt dat jij het zelf bent die iets mooi, lelijk, goed of slecht vindt, maar dat niet zo hoeft te zijn voor een ander. Hierdoor ontstaat respect en ruimte voor andere meningen en gevoelens waardoor conflicten, ongenoegens en oordelen verdwijnen. 
 • Probeer zoveel mogelijk in het heden of nu te leven. Nu is het enige moment dat je hebt. Aanvaard volledig wat op je afkomt zodat je ervan kunt leren en het vervolgens weer kunt loslaten. het nu is zoals het moet zijn en het weerspiegelt de oneindige universele wetten van de natuur waardoor je juist die gedachte, dat gevoel of die lichamelijke reactie hebt. Het is de logische werking van oorzaak en gevolg.
 • Leer begrijpen dat de materiele wereld, dus ook ons lichaam niet meer is dan de spiegel van een diepere kosmische intelligentie, waar alle energie en materie uit afkomstig is. Omdat een deel van die intelligentie in jou en in alle leven aanwezig is, maak je deel uit van de hele kosmos. Alles is onlosmakelijk verbonden met elkaar iedere gedachte, ieder gevoel zorgt voor een indruk in het hele veld van intelligentie. Niets gaat verloren en alles heeft invloed op elkaar.
 • Dit bekent dat ieder mens een grote verantwoordelijkheid heeft t.a.v. die intelligentie om zo zuiver en oprecht mogelijk te leven en te handelen en daardoor andere mensen, de natuur en de lucht niet te beschadigen. Denk niet dat gedachten en gevoelens geen invloed hebben. Ook zij bestaan uit energie en intelligent zoals de zieners uit het oude India en de moderne kwantum mechanica ons laten zien.
 • Kies er bewust voor om de spiritualiteit in jezelf te ontwikkelen. Over spiritualiteit zijn veel prachtige en leerzame boeken geschreven die kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw spiritualiteit.
 • Door spiritualiteit te ontwikkelen wordt het makkelijker om te onthechten aan de materie en uiteindelijk het stoffelijke lichaam los te kunnen laten. Zuivere liefde en mededogen zullen zich meer en meer ontwikkelen. Ook zullen de inzichten en de kennis omtrent de werking van het ego, de psyche en de ziel groeien.
 • Je gaat inzien dat het ego niet de werkelijkheid is maar een hulpmiddel bij het proces om het Zelf te leren ontdekken. Op een gegeven ogenblik zal je de onbevooroordeelde waarnemer worden van alles in en om je heen. Je leert begrijpen dat het waargenomene en het ego niet de werkelijkheid zijn maar een steeds veranderende tijdelijkheid. Dan zullen de waarnemer, het waarnemen en het waargenomen een zijn.
 • Overwin de angst voor de dood. In de visie van de Veda's is de dood niet het eindstation maar een overgang naar een andere fase in de reis van de ziel, net zoals de geboorte dat was. het is de eeuwig durende cyclus die voortgaat totdat de wet van oorzaak en gevolg helemaal voltooid is. Dit wil zeggen totdat de karmische schuld volledig is ingelost en je het ware Zelf, de Werkelijkheid of de Bron, die je altijd als was hebt ontdekt, of beter hebt teruggevonden!