Een positief verouderingsproces

Adviezen voor een positief verouderingsproces:

 • Doe moeite om jouw relatie zo evenwichtig en goed mogelijk te houden. Uit onderzoek is gebleken dat een bevredigende relatie een positieve invloed op het verouderingsproces heeft. Alleenstaanden of mensen met een ongelukkige relatie maken een grotere kans om eerder te overlijden dan mensen die een bevredigende relatie hebben.
 • Zorg voor een bevredigend en goed seksueel contact met je partner. Als het seksleven ten onder dreigt te gaan aan sleur en gewenning of als de traditionele seksuele vereniging met je partner door welke lichamelijke reden dan ook niet haalbaar meer is, gebruik dan je fantasie en creativiteit. Seks kan ook op andere manieren heel bevredigend zijn.
 • Zorg voor goede sociale contacten. Veel oudere mensen hebben te weinig sociale contacten omdat mensen om hen heen door de dood, wegvallen. Het is belangrijk om dan nieuwe sociale contacten te zoeken die het leven weer kunnen veraangenamen en waarmee gepraat kan worden en dingen mee ondernomen kunnen worden.
 • Als je nog werkt, probeer dat met voldoening te doen. Als het werk je niet meer bevalt en je als het ware de tijd uitzit tot je pensionering, ga dan praten met je meerderen en probeer een andere - meer bevredigende taak - te krijgen.
 • Probeer zo regelmatig mogelijk te leven, of je nog werkt of niet, dus regelmatig activiteit, regelmatig rust en ontspanning.
 • Leer gevoelens vrij te uiten zonder een ander te kwetsen en praat er over met mensen die je vertrouwt.
 • Hoe zwaar en moeilijk de omstandigheden ook kunnen zijn, probeer optimistisch te blijven. Ga niet doemdenken of je aan pessimisme overgeven maar probeer te relativeren, te aanvaarden en realiseer je dat zelfs achter de donkerste wolk de zon altijd schijnt.
 • Probeer chronische stress te vermijden.
 • Verbreek of minimaliseer het contact met mensen waar een negatieve uitstraling van uit gaan of die een negatieve invloed op je hebben.
 • Blijf zowel lichamelijk als geestelijk actief. Volg een cursus, zoek een hobby, lees regelmatig, houd interesse in de wereld en de mensen om je heen, kies een sport of vorm van beweging die bij je past.
 • Behoud of ontwikkel je gevoel voor humor en lach iedere dag, al is het maar even, ook om je zelf en als er niemand bij is.
 • Durf speels en vol enthousiasme te zijn - zoals kinderen - en leer om iedere nieuwe dag asl nieuw en als een avontuur te zien. Een dag waarin alles nog mogelijk is.
 • Durf te fantaseren en nieuwe dingen te bedenken, zoals kinderen dat kunnen.
 • Durf 'nieuw' te denken. Vasthouden aan het 'bekende', aan oude en gangbare gedachten en gevoelens, aan de 'zo hoort het mentaliteit', betekent stilstand. Stilstand betekent achteruitgang en verval met als gevolg de dood. Accepteer dat leven per definitie verandering betekent of je dat nu wil of niet. Blijf open staan voor nieuwe ideeen, gedachten, gevoelens, ontwikkelingen, inzichten, activiteiten, contacten, etc.
 • Wees bewust dankbaar voor iedere dag, voor ieder moment dat je leeft.
 • Zie iedere ervaring, iedere gebeurtenis, ieder gevoel, iedere reactie als een leermoment.
 • Maak je niet boos of wind je niet op over dingen die je toch niet kunt veranderen.
 • Leer de dingen te zien zoals ze zijn.
 • Leer op een positieve manier accepteren dat je mogelijk door een aantal lichamelijke beperkingen niet alle meer kunt. Zoek naar andere activiteiten die je nog wel kunt doen. Creativiteit maakt vindingrijk.
 • Word je bewust van je eigen behoeftes en verlangens en stop met het projecteren hiervan op een ander. Zij kunnen jouw behoeftes, wensen en verlangens nooit helemaal vervullen. Je blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.
 • Zoek perspectief bij jezelf. Veel mensen zoeken hun leven lang naar perspectieven buiten henzelf. Als het perspectief dan ingevuld is, volgt een leegte, een gemis, teleurstelling, verlangen, frustratie en gaan ze weer op zoek naar een ander perspectief. Realiseer je terdege dat jijzelf het enige perspectief in het leven van een mens bent.