Geneeskrachtige bloemen, kruiden en planten

DE HELENDE KRACHT VAN DE NATUUR:


BLOEMEN, KRUIDEN EN PLANTEN WELKE TE GEBRUIKEN VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN.

De natuur heeft ons voorzien van een overvloed aan helende voedingsmiddelen en planten, van geneeskrachtige bloemen tot kruiden en planten die kunnen worden gebruikt om de gezondheid en het welzijn te bevorderen. Veel van deze planten worden al duizenden jaren gebruikt voor hun geneeskrachtige eigenschappen, en de voordelen van het gebruik ervan voor de behandeling van een reeks kwalen worden steeds bekender. Met de opkomst van de natuurlijke gezondheidsbeweging wenden steeds meer mensen zich tot de genezende kracht van de natuur om een reeks veel voorkomende ziekten te behandelen, van verkoudheid tot angst en depressie.


Spagyriek is een behandelmethode die gebaseerd is op alchemie en wordt gebruikt voor de totale mens.
Het maakt gebruik van alchemistische processen van zuivering en transformatie om de essentie, het ware Zelf, van medicinale planten en kruiden te bevrijden. Deze essenties, ook wel 'essences' genoemd, zijn een synthese van het potentieel van homeopathie, fytotherapie, Bachbloesems en Schüssler-zouten.  In de spagyriek worden klachten gezien als processen waarbij niet alleen het lichaam, maar ook de geest en de ziel betrokken zijn. De behandeling richt zich niet alleen op het verlichten van symptomen, maar kan ook dieper doordringen naar de kern van het probleem. Hierdoor kan iemand zich bewust worden van wat hen heeft belemmerd om zichzelf te zijn en in een natuurlijke staat van heelheid te verkeren. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte, waardoor bewustwording en heling mogelijk worden. Dit helpt de mens om een staat van harmonie te bereiken in lichaam, geest en ziel.


Essentie 1-13: Leven in oervertrouwen

Deze planten helpen ons om erop te vertrouwen dat het bestaan een bron is die er onvoorwaardelijk voor zorgt dat we alles ontvangen wat we nodig hebben.


1. Achillea - Laat ons niet leiden door de mening van anderen over wie we zijn en wat we doen, maar laat ons leven vanuit het vertrouwen dat we altijd worden gevoed en gesteund door het bestaan.

2. Aconitum - Helpt bij het overstijgen van blokkades en angst door het inzicht dat schokkende, traumatische gebeurtenissen ons nooit kunnen afsnijden van onze bron.

3. Aesculus - Versterkt zelfvertrouwen en zelfinzicht, waardoor we ons thuis kunnen voelen in onszelf.

4. Agnus - Helpt ons niet langer een marionet van anderen te zijn, maar stelt ons in staat om 'nee' te zeggen en gehoor te geven aan impulsen die ons worden ingefluisterd door het bestaan.

5. Allium cepa - Bevordert heling op steeds diepere lagen, zodat we geen gedrag meer hoeven te vertonen om ontbrekende of gewonde delen van onze persoonlijkheid te compenseren.

6. Allium sativum - Helpt ons te begrijpen dat we niet afhankelijk zijn van beperkende of belastende factoren, maar dat we deze kunnen loslaten omdat we kunnen vertrouwen op onze bron.

7. Amygdala - Creëert een beschermende laag voor het aura, zodat we in ons dagelijks leven geen energie meer verliezen in moeilijke situaties en ons potentieel zich kan ontvouwen.

8. Angelica - Fungeert als een beschermengel die ons leidt om steeds meer ons licht op aarde te laten schijnen en lichaam en geest in harmonie te brengen.

9. Aralia - Bevordert vrije, onbelemmerde en evenwichtige communicatie.

10. Arnica - Geeft ons de kracht om hindernissen te overwinnen en voedt ons gevoel van eigenwaarde.

11. Artemisia absinthium - Helpt ons ons leven vorm te geven op basis van onze persoonlijke innerlijke waarden en het vertrouwen dat deze waarden zullen leiden tot een voedend en vervullend bestaan.

12. Artemisia vulgaris - Biedt stabiliteit, helderheid, houvast en motivatie om onze eigen levensweg te volgen en onze eigen keuzes te maken.

13. Avena - Helpt ons om ruimte te maken voor rust, zodat regeneratie van lichaam, ziel en geest kan plaatsvinden.


Essentie 14-26: Afstemming op het weten van het hart

Deze planten versterken de verbinding met ons hart, waar onze diepste waarheid leeft in resonantie met het kosmische informatieveld, zodat we vanuit ons hart beslissingen kunnen nemen.


14. Belladonna - Helpt bij het ontvangen van inzicht en lichtheid te midden van stressvolle omstandigheden, zodat ons innerlijk vuur zich als een vriendelijke, heldere vlam kan manifesteren.

15. Bellis - Helpt ons op de juiste levensweg te komen door diepe verwondingen te helen, waarna de onafhankelijke waarachtigheid van onze ziel naar voren kan komen.

16. Betula - Zuivert alles wat ons ervan weerhoudt om onze levensopdracht te vervullen.

17. Bryonia - Biedt rust, herstel, zelfkennis en introspectie, zodat we ons door onze innerlijke stem kunnen laten leiden.

18. Calendula - Bevrijdt ons van dagelijkse zorgen die ons ervan weerhouden om ons af te stemmen op en te handelen naar de impulsen van onze ziel.

19. Cardiospermum - Versterkt de verbinding tussen hart en buik, tussen liefde en levenskracht, zodat we in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden en ons blijven ontwikkelen.

20. Carduus - Bevrijdt ons uit een toestand van twijfel, ongeduld en nervositeit, zodat we vanuit een zachtmoedige helderheid keuzes kunnen maken.

21. Chelidonium - Helpt ons bij het loslaten van overbelasting en verantwoordelijkheden die niet van ons zijn, zodat we onze energie kunnen richten op onze eigen werkelijke rol.

22. China - Moedigt ons aan om ons onbenutte potentieel te gaan benutten en onszelf zichtbaar te maken.

23. Cimicifuga - Bevrijdt ons van het idee van afgescheidenheid en brengt ons weer in verbinding met het grote geheel.

24. Convallaria - Schenkt medeleven, troost en harmonie aan onszelf en anderen, zodat we ons kunnen openen voor wat er in onze harten leeft en erkend wil worden.

25. Crataegus - Versterkt het hart, zodat we open kunnen blijven staan voor het leven, zelfs in moeilijke situaties of wanneer we geconfronteerd worden met schaduwkanten.

26. Encara - Helpt ons bij het loslaten van onze identificatie met vorm en materie, zodat we ons bewust worden van de immateriële ordening en structuur die door de Grote Geest in ons wezen is ingeblazen.


Essentie 27-39: Handelen vanuit autonomie

Deze planten herinneren ons eraan dat we in onszelf heel en compleet zijn, wat ons in staat stelt om de verantwoordelijkheid op ons te nemen om ons eigen leven vorm te geven.


27. Drosera - Helpt ons ballast, angst en duisternis los te laten die voortkomen uit de gedachte dat we niet compleet zijn, en bevordert authentieke expressie en communicatie.

28. Echinacea angustafolia - Geeft erkenning aan de boodschappen en signalen van ons lichaam, zodat we in harmonie kunnen zijn met ons lichaam.

29. Echinacea pallida - Versterkt het mentale niveau, zodat we ideeën kunnen manifesteren.

30. Eleutherococcus - Helpt ons door verraad, teleurstelling en problemen heen te komen door het inzicht dat onze kern en waarde nooit geschaad kunnen worden.

31. Ephedra - Helpt ons een optimistische levensinstelling en lichtheid te ontwikkelen door het leven als een spel te zien.

32. Equisetum - Biedt structuur, ordening, evenwicht en stabiliteit, zodat we ons leven vorm kunnen geven.

33. Eupatorium - Helpt ons vergeving toe te passen door voorbij gedrag te kijken naar de intrinsieke onschuld, heelheid en waardigheid van onszelf en anderen.

34. Euphrasia - Helpt ons samenhang beter te zien en te begrijpen door middel van dieper inzicht en ruimere waarneming.

35. Fagopyrum - Biedt stabiliteit en evenwicht, zodat uitdagingen gezien kunnen worden als kansen om steviger geworteld te raken in het bewustzijn van eenheid.

36. Fucus - Versterkt ons vermogen om ons aan te passen aan omstandigheden terwijl we onze autonomie behouden en ons doel voor ogen houden.

37. Galium - Bevordert harmonie met onszelf, anderen en het universum.

38. Gelsemium - Helpt ons angst te overwinnen en ons oervertrouwen terug te vinden.

39. Gentiana - Brengt het licht en onze zelfbeschikking weer naar voren, die we hebben verstopt als gevolg van schaamte, onrecht of tegenslag.


Essentie 40-52: Het ontwikkelen van een geestelijke visie

Deze planten helpen ons om ons innerlijke licht te versterken, zodat we voorbij de uiterlijke verschijningsvormen kunnen kijken en ontdekken dat alle manifestaties een basis van bewustzijn/licht/geest hebben.


40. Ginkgo - Reinigt onze gedachten en verbindt ons met de kracht van het licht, zodat we een bron van licht kunnen zijn voor onszelf en anderen.

41. Humulus - Put kracht en vertrouwen uit onze essentie van licht, waardoor we nieuwe stappen kunnen zetten in ons leven.

42. Hydrastis - Reinigt, transformeert en brengt wedergeboorte door de helende en zuiverende kracht van water.

43. Hypericum - Laat het licht van de zon schijnen in onze cellen en op onze schaduwkanten, zodat we ermee in het reine kunnen komen.

44. Iris - Ontwikkelt het waarnemen van het licht achter de verschijningsvormen, waardoor we dieper kunnen zien en een groter inzicht in het leven kunnen ontwikkelen.

45. Lycopodium - Biedt motivatie, kracht en uithoudingsvermogen om in actie te komen en in balans te blijven.

46. Malva - Helpt bij het loslaten van beperkende structuren, zodat we stappen durven te zetten in het onbekende en grote veranderingen in ons leven kunnen ondernemen.

47. Mandragora - Brengt harmonie met het vuur, waardoor we trauma's kunnen helen en onszelf kunnen bevrijden van ondermijnende patronen.

48. Matriacaria - Biedt moederlijke bescherming en geborgenheid, waardoor we gegrond kunnen zijn en onze plek in de wereld kunnen innemen.

49. Melilotus - Fysieke en psychische genezing en integratie van onze mannelijke en vrouwelijke kant, zodat we ons licht kunnen reflecteren vanuit heelheid.

50. Melissa - Bevrijdt ons van dagelijkse zorgen over de toekomst en stelt ons in staat om anderen als gelijken te zien, zodat we ons thuis en op ons gemak voelen in de wereld.

51. Mentha - Ontwikkelt oprechtheid en eerlijkheid naar onszelf door voorbij leugens en illusies te kijken naar de waarheid over wie we werkelijk zijn.

52. Nux - Helpt bij het overstijgen van stress, woede en perfectionisme, en bevordert het groeien naar overgave. Maakt mannelijke energie beschikbaar voor het uitvoeren van goddelijke wijsheid.


Essentie 53-65: Stappen zetten in het onbekende

Deze planten laten ons zien dat we onze veiligheid niet hoeven te zoeken in een specifieke plaats of materie, maar dat deze veiligheid zich in onszelf bevindt. Hierdoor ontwikkelen we de moed om het onbekende tegemoet te treden en nieuwe ervaringen op te doen.


53. Okoubaka - Bevrijdt, reinigt en ontgift op alle niveaus.

54. Phytolacca - Bevordert het horen, luisteren, zien, communicatie en begrip, zodat we ontvankelijk worden voor boodschappen die uit fijnstoffelijke lagen komen.

55. Piper - Doorbreekt malende, angstige en onrustige gedachten, waardoor we gehoor kunnen geven aan de impulsen van onze ziel.

56. Propolis - Brengt zuiverheid, orde en structuur aan in de wereld om ons heen, en biedt een gevoel van bescherming en gemoedsrust.

57. Pulsatilla - Integreert het ritme van de natuur in onszelf en toont de bereidheid om ontvankelijk mee te bewegen met het hogere plan dat daarin besloten ligt.

58. Rauwolfia - Bevrijdt kundalini-energie, waardoor we ons kunnen verbinden met hogere bewustzijnsniveaus en ook in moeilijke of spannende situaties onze standpunten kunnen behouden.

59. Rhus - Verankert ons in onze onstoffelijke essentie, waarop we onze zekerheid kunnen baseren, zodat we niet langer weerstand bieden tegen veranderingen, maar vernieuwing leren verwelkomen.

60. Rosmarinus - Creëert evenwicht tussen beide hersenhelften, zodat we kunnen functioneren vanuit de synergie van ratio en intuïtie, waaruit liefde, mildheid en een ruimere visie voortkomen.

61. Ruta - Deprogrammeert op cellulair niveau, zodat disfunctionele patronen uit het verleden worden doorzien en omgezet in bewuste keuzes die bijdragen aan onze verdere groei.

62. Sabal - Heelt de relatie met de vader en stemt af op de Goddelijke Wil die in ons hart woont, zodat we ons van daaruit kunnen verzoenen met anderen.

63. Salvia - Herenigt ons met de droom van onze ziel, diep van binnen bewaard is gebleven en een bron van vreugde en creativiteit vormt.

64. Sambucus - Laat onze ware kern tot bloei komen, die niet beïnvloed kan worden door de omgeving, zodat we een standvastig, zelfstandig en autonoom leven kunnen leiden.

65. Sarsaparilla - Reinigt en stabiliseert onze gedachten, zodat we nieuwe ervaringen kunnen integreren en de verleiding kunnen weerstaan om terug te willen kruipen in onze oude gewoontes.


Essentie 66-78: Innerlijke vrede vinden door de herkenning van onszelf in de ander

Deze planten helpen ons om los te komen van onze identificaties en daardoor kunnen we thuiskomen in onze spirituele essentie. Op dit niveau herkennen we dat we in ieder ander mens een gelijke zien, en zo komen we tot innerlijke vrede.


66. Solidago - Elimineert angst, onzekerheid en frustratie en brengt rust en innerlijke vrede.

67. Symphytum - Herstelt verbindingen en biedt een fysieke structuur voor ons leven, zodat we ons spirituele potentieel de ruimte kunnen geven.

68. Taraxacum - Transformeert woede, haat en angst in liefde en helpt ons ons hart open te stellen naar anderen en vanuit harmonie onze plek in te nemen.

69. Thuja - Maakt de weg vrij voor de levenskracht om ongehinderd door ons heen te stromen en ja te zeggen tegen het leven.

70. Thymus - Bevrijdt ons van verdriet, spijt, jeugdtrauma's en schuldgevoel en heelt ons innerlijk kind door ons te herinneren aan onze onschuld en eigenwaarde.

71. Tropaelum - Herstelt de verbinding met de Bron en schenkt kracht en vitaliteit, waardoor we weer in onze puurheid kunnen verschijnen.

72. Urtica - Biedt bescherming door ons te laten zien dat alles in onze leefomgeving verbonden is met de Grote Geest. Geeft de moed om ingrijpende veranderingen aan te gaan.

73. Vaccinium - Brengt plezier en onbevangenheid in het leven en helpt ons te zien wat ons werkelijk vreugde geeft.

74. Valeriana - Helpt ons op te laden, kalmte en evenwicht te herstellen en onszelf en onze omgeving vanuit rust en innerlijke vrede waar te nemen.

75. Viola - Helpt ons een situatie te bekijken vanuit een hoger, kosmisch perspectief en bevrijdt ons uit het patroon van dader-slachtoffer-aanklager-interacties.

76. Viscum - Bevrijdt ons van het verhaal van ons verleden en brengt ons zuivere, oorspronkelijke gezicht naar voren.

77. Yohimbe - Mannelijke balancerende en aardende kracht die ontvangen wordt uit de verbinding met de kosmos, waardoor we kunnen handelen naar wat de situatie van ons vraagt.

78. Echinacea purpurea - Vormt een brug tussen lichaam en geest en is een balsem voor de ziel, die ons helpt om ons dagelijkse zelf in overeenstemming te brengen met ons ware zelf.


Essentie 79-91: Thuis komen in het onbewogen middelpunt

Deze planten helpen ons om onszelf te verankeren in het punt in onszelf dat altijd onaangeroerd blijft te midden van alles wat voortdurend verandert. Wanneer we onszelf herkennen in dit nulpunt, hebben we onszelf gevonden omdat we niet langer naar houvast zoeken in de veranderlijke dualiteit, maar in eenheid zijn thuisgekomen.


79. Photinia - Representeert het goud in onszelf. Niet als losse essence verkrijgbaar.

80. Azadirachta - Reinigt en regenereert ons wezen, zodat we de diepere oorzaak en samenhang achter schijnbaar toevallige gebeurtenissen gaan begrijpen.

81. Dioscorea - Helpt ons om onbevreesd uit te spreken wat we diep van binnen met ons meedragen, omdat we ons met de liefde van de Grote Geest verbonden weten in ons hart.

82. Taxus - Helpt ons het zware los te laten en een metamorfose te ondergaan, zodat we het leven met lichtheid en speelsheid kunnen benaderen.

83. Juniperus - Leven vanuit een onwankelbaar vertrouwen in onvoorwaardelijke liefde en bescherming, zodat we onze diepste dromen durven uit te drukken.

84. Catharanthus - Ontlading (catharsis) van alles wat niet tot onze eigen waarheid behoort, zodat obstakels voor groei en ontwikkeling worden opgeheven en ons hart bevrijd wordt.

85. Podophyllum - Een impuls voor een nieuw begin, die vanuit de kosmos in ons lichaam neerdaalt en ons in beweging brengt, en als een katalysator het proces in goede banen leidt.

86. Vinca - Een plant die ons in staat stelt om alle patronen te overwinnen die ons belemmeren om in onze kracht te staan.

87. Tilia - Reinigt ons emotionele systeem zodanig dat we onze visie helder krijgen en de kwaliteiten ontwikkelen om deze visie tot uitdrukking te brengen.

88. Pilocarpus - Helpt ons om onze afhankelijkheden, angsten en instincten te leren kennen, beheersen en overstijgen, zodat we ons leven in eigen hand kunnen nemen.

89. Quercus - Helpt ons om als een baken van licht in de wereld te staan, omdat we authentieke keuzes leren maken vanuit de verankering in onze onaantastbare, non-duale zijnsgrond.

90. Tabacum - Bevordert een visie op de werkelijkheid die gebaseerd is op de samenhang tussen het zichtbare materiële en het onzichtbare geestelijke.

91. Coffea - Verbindt ons met het hier en nu door rust in het lichaam en helderheid en concentratie in de geest te brengen.


Essentie 92-104: Afstemming op de Goddelijke wil

Deze planten helpen ons om onze wil vrij te maken van alles wat ons ervan weerhoudt om de Goddelijke wil tot uitdrukking te brengen. Dit besef dat de Goddelijke wil is afgestemd op onze meest vervullende en verheven doelen, omdat het de wil is van ons ware zelf.


92. Datura - Brengt een nieuw referentiekader waarin onbewuste denkpatronen en handelingen worden getransformeerd in bewuste keuzes.

93. Nuphar - Opent onze geest voor boodschappen van ons hoger zelf en brengt daardoor een sprong in bewustzijn teweeg.

94. Dulcamara - Helpt om uit de individuele en collectieve (zelf)hypnose te ontwaken die ons ervan weerhoudt de werkelijkheid te zien zoals die is.

95. Lobelia - Leiding vanuit universeel en holistisch bewustzijn die neerdaalt in de materie en vorm krijgt in de wereld.

96. lberis - Bevrijding uit het idee dat de veranderlijke fysieke wereld onze basis is, zodat we kunnen wortelen in de zuivere geest waarin onze essentie vrij kan navigeren volgens haar blauwdruk.

97. Alchemilla - Mantel van bescherming die het ons mogelijk maakt te vertrouwen op wat ons ware zelf ons ingeeft, zelfs als dat op het eerste gezicht onmogelijk of onhaalbaar lijkt.

98. Primula - Sleutel tot een nieuwe lente waarin we bij onszelf kunnen blijven zonder ons in andermans verhaal te laten meetrekken en de gulden middenweg kunnen bewandelen.

99. Lycopus - Het terugvinden van het oorspronkelijke gezicht en de integratie daarvan in alle aspecten van ons denken, spreken en handelen.

100. Pareira - Bevrijding uit het referentiekader van de gevestigde orde en het leven vanuit een hoger referentiekader waarin ons oorspronkelijke gezicht tot bloei kan komen.

101. Zingiber - Opent de geest voor dieper inzicht en begrip en bevordert daarmee de kracht van het analytische en logische denkvermogen, waardoor een doorbraak mogelijk wordt.

102. Curcuma - Brengt een frisse wind van verandering en regeneratie, waardoor de mens van binnenuit en in afstemming op intuïtie in beweging kan komen.

103. Imperatoria - Brengt ons onbaatzuchtige en onzelfzuchtige macht en leiding over ons eigen leven, waarbij verstikkende indoctrinaties, conventies en beperkingen worden doorbroken.

104. Kalmia - Verleent ons toegang tot rust, wijsheid, bedachtzaamheid en sereniteit, van waaruit nieuwe perspectieven kunnen ontvouwen en we meesterschap ontwikkelen.


Essentie 105-112: Thuis komen in ons Lichtlichaam

Deze planten helpen ons om ons zwaartepunt te verleggen van ons fysieke lichaam naar ons Lichtlichaam.


105. Hyoscyamus - Helpt ons om verwarring achter ons te laten door Spirit-bewustzijn (licht) in de veiligheids- en zelfbehoudzoekende psyche (duisternis) te brengen.

106. Nigella - Elimineert de duisternis en chaos door ons te helpen situaties te interpreteren vanuit onze Geest.

107. Brassica - Zuivert ons fysiek en emotioneel van negatieve en toxische invloeden die ons doen stagneren op ons levenspad.

108. Sinapis - Heft blokkades op zodat we een stap voorwaarts kunnen zetten, richting een verhoogde harmonie tussen geest, ziel en lichaam.

109. Veratrum - Voorziet ons van kracht, vitaliteit, dynamiek, vreugde en bewustzijn waarmee we de nieuwe dag kunnen verwelkomen en de duisternis achter ons kunnen laten.

110. Abies - Stabiliteit, helderheid en regeneratie waarmee we ons kunnen heroriënteren en nieuwe adem kunnen ontvangen na een periode van beproeving en transformatie.

111. Pulmonaria - Levensadem die je veerkracht verhoogt, de verborgen waarheid blootlegt en je opent voor het betreden van een nieuw paradigma op een hoger niveau.

112. Eucalyptus - Bevrijding uit belemmerende situaties, zodat je nieuwe waarheden over jezelf en de schepping kunt integreren en steeds meer je potentieel kunt leven.


Dit is een beschrijving van de energetische werking van de spagyrische essences. Het is belangrijk op te merken dat deze beschrijvingen gebaseerd zijn op traditionele kennis en ervaringen, en niet als medisch advies moeten worden beschouwd. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor medisch advies en behandeling.


De beschrijving van de fysieke werking van de spagyrische essences: 


1. Achillea millefolium: Deze essence is nuttig bij vrouwelijke hormonale klachten. Het kan ook helpen bij problemen met de lever, galblaas, nieren en blaas.


2. Aconitum napelus: Deze essence  kan helpen bij paniek of (doods)angst.


3. Aesculus hippocastum: Deze essence helpt bij circulatieproblemen, zoals problemen met het bloed, de aderen en oedeem. Het kan ook helpen bij problemen met mentale functies zoals denken, concentratie, oriëntatie en geheugen. Bovendien kan het verlichting bieden bij hoofdpijn en duizeligheid.


4. Agnus castus: Deze essence is geschikt voor zowel vrouwelijke als mannelijke hormoon-gerelateerde klachten.


5. Allum cepa: Deze essence is nuttig bij neusklachten, hooikoorts en sterke tranenvloed. Het heeft antibacteriële en antivirale eigenschappen en kan helpen bij het afvoeren van zware metalen. Daarnaast kan het de bloedsuikerspiegel verlagen.


6. Allium sativum: Deze essence heeft een breedspectrum antimicrobiële werking en biedt cardiovasculaire bescherming, zoals het reguleren van de bloeddruk, bloedstolling en cholesterol. Het kan ook helpen bij ontstekingen van slijmvliezen, weefsels en gewrichten.


7. Amygdala amara: Deze essence is geschikt voor KNO-infecties en het versterken van concentratie en geheugen. Het kan ook harmonie brengen tussen de hersenhelften en verlichting bieden bij hevige pijnen.


8. Angelica archangelica: Deze essence kan helpen bij spijsverteringsproblemen, diabetes en het bereiken van psychisch evenwicht. Het reguleert de eetlust en bloedstolling, en stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen.


9. Aralia racemosa: Deze essence fungeert als filter bij allergische aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, hoesten, snurken en apneu.


10. Arnica montana: Deze essence is nuttig bij pijn, fysiek, psychisch en emotioneel trauma, verwondingen en spier- of zenuwoverbelasting. Het activeert de weefseldoorbloeding en kan helpen bij fysieke en emotionele uitputting.


11. Artemisia absinthium: Deze essence kan helpen bij nerveuze uitputting, stimuleert de maag- en darmfunctie en kan verlichting bieden bij menstruatieproblemen, pijn bij bevalling, slapeloosheid en nachtmerries.


12. Artemisia vulgaris: Deze essence is nuttig bij nerveuze uitputting, verbetert concentratie en geheugen, stimuleert de maagfunctie en kan helpen bij epilepsie en gynaecologische klachten.


13. Avena sativa: Deze essence kan helpen bij nerveuze uitputting, versterkt en kalmeert de zenuwen, verlicht overwerktheid en slaapproblemen, en kan helpen bij hormoon-gerelateerde klachten.


14. Belladonna atropa: Deze essence wordt gebruikt bij acute aandoeningen zoals krampen, koorts, ontstekingen (roodheid, pijn, warmte en zwelling), schrikangst en nachtelijke angst.


15. Bellis perennis: Deze essence heeft een posttraumatische werking en wordt gebruikt bij emotionele verwondingen, droefheid, bloeduitstortingen, diepe pijn en kneuzingen, huidvlekken.


16. Betula alba: Deze essence helpt bij bloedzuivering. Het kan ook nuttig zijn bij nier- en blaasproblemen, spierpijn en krachteloosheid, eczeem en psoriasis.


17. Bryonia alba: Deze essence helpt bij ontstekingen van slijmvliezen en spieren, hoesten, droogheid van slijmvliezen en mond, pijn die bij rust of druk toeneemt, verstopping, schilferende huid en een verlammende behoefte aan zekerheid.


18. Calendula officinalis: Deze essence bevordert wondgenezing en wordt gebruikt bij huidaandoeningen. Het heeft ontstekingsremmende en verzachtende eigenschappen.


19. Cardiospermum halicabacum: Deze essence heeft ontstekingsremmende eigenschappen en wordt gebruikt bij huidaandoeningen. Het kan ook de bijnieren ondersteunen.


20. Carduus marianus: Deze essence ondersteunt de lever en gal, bevordert galproductie en vetvertering. Het kan nuttig zijn bij verstopping, aambeien, lage bloeddruk en het ondersteunen van de bijnieren.


21. Chelidonium majus: Deze essence ondersteunt de lever en gal en kan gebruikt worden bij maag-darmklachten, nek- en schouderklachten en overbelasting.


22. China: Deze essence wordt gebruikt bij klachten die verband houden met verlies van lichaamsvloeistoffen, zoals bloedingen, braken, diarree en transpiratie. Het kan ook helpen bij koliekpijn, trage spijsvertering, het ondersteunen van de milt, overwerkt zijn.


23. Cimicifuga racemosa: Deze essence wordt gebruikt bij hormoongerelateerde klachten bij zowel vrouwen als mannen. Het kan helpen bij het herstellen van emotioneel evenwicht na verlies of scheiding en kan pijn verlichten.


24. Convallaris majalis: Deze essence ondersteunt het hart en de bloedsomloop en kan gebruikt worden bij hartenpijn, ademhalingsmoeilijkheden, diabetes en rokershoest.


25. Crataegus: Deze essence ondersteunt het hart en de bloedsomloop en kan nuttig zijn bij gebrek aan (aandrijvende) kracht. Het kalmeert het sympathisch zenuwstelsel en bevordert de doorbloeding en zuurstoftoevoer van het hart.


26. Cynara scolymus: Deze plant is goed voor de lever en gal en verbetert de vetstofwisseling. Het kan de eetlust bevorderen en is nuttig bij chronische verstopping en zenuwgeleidingsstoornissen zoals bij Alzheimer en epilepsie.


27. Drosera: Deze essence wordt gebruikt bij hoesten, het reguleren van de eetlust, het afvoeren van zware metalen en het behandelen van cysten, lipomen, fibromen, stenen en celwoekeringen. Het kan ook nuttig zijn bij agressie, verlegenheid, stemverlies.


28. Echinacea angustifolia: Deze essence stimuleert het immuunsysteem en kan worden gebruikt bij ontstekingen, koorts, allergieën en problemen in het onderste lichaamshelft. Het kan ook nuttig zijn bij sepsis.


29. Echinacea pallida: Deze essence stimuleert het immuunsysteem bij KNO-infecties en problemen in de bovenste lichaamshelft. Het versterkt ook het mentale en geestelijke niveau.


30. Eleutherococcus: Deze essence helpt bij ontstekingen, infecties en vermoeidheid. Het is een adaptogeen en stimuleert het immuunsysteem. Het kan ook de bijnieren ondersteunen bij stress.


31. Ephedra: Deze essence wordt gebruikt bij droge hoest, astma, voedselallergieën en bij de behoefte aan zoetigheid. Het stimuleert ook de bijnieren.


32. Equisetum arvense: Deze essence helpt bij wervelkolom, botten en bindweefsel. Het bevordert remineralisatie, stabiliteit en regeneratie. Het kan ook nuttig zijn bij doordringende pijnen, blaas- en nieraandoeningen en oedeem.


33. Eupatorium perfoliatum: Deze essence versterkt de lever en galblaas en bevordert de afvoer van medicijnen. Het kan helpen bij diepe (bot) pijnen, het stimuleren van het immuunsysteem en bij chronische vermoeidheid en fibromyalgie.


34. Euphrasia: Deze essence wordt gebruikt bij oogklachten, het verbeteren van het zicht, het visuele geheugen, hooikoorts en hormoongerelateerde klachten bij zowel vrouwen als mannen.


35. Fagopyrum esculentum: Deze essence helpt bij zon- of levergerelateerde huidproblemen en helpt afstoting te voorkomen (bijvoorbeeld bij protheses of hulpmiddelen). Het kan ook nuttig zijn bij rugpijn en jeuk.


36. Fucus: Deze essence reguleert de schildklier en normaliseert de stofwisseling. Het kan ook een positief effect hebben op het libido en het lymfesysteem.


37. Galium odoratum: Deze essence harmoniseert en verbindt verschillende therapieën en verzacht te sterke effecten. Het kan nuttig zijn bij maag-darmklachten, nervositeit, zenuwpijn, hoofdpijn en duizeligheid.


38. Gelsemium sempervirens: Deze essence wordt gebruikt bij angsten, bezorgdheid, stress, plankenkoorts, griep, koorts, zweten, duizelingen, druk in het hele hoofd, gevoel van verlamming en traag herstel na ziekte.


39. Gentiana lutea: Deze essence helpt bij maag-darmklachten, spijsverteringsproblemen, na een wortelkanaalbehandeling en bij een neiging tot depressie. Het kan ook nuttig zijn bij de ziekte van Alzheimer.


40. Ginkgo biloba: Deze essence wordt gebruikt bij doorbloedingsstoornissen, het verbeteren van de hersenfuncties, het beschermen van bloedvaten en bij mentale sufheid.


41. Humulus lupulus: Deze essence heeft oestrogeenachtige eigenschappen en anti-androgene eigenschappen. Het heeft een kalmerend effect bij stress en nervositeit, en bevordert de spijsvertering. Het kan ook nuttig zijn bij insulineresistentie.


42. Hydrastis canadensis: Deze essence helpt bij het bevochtigen van de slijmvliezen en kan worden gebruikt bij aandoeningen, ontstekingen en infecties van de slijmvliezen. Het heeft een breed spectrum antimicrobieel effect en kan ook nuttig zijn bij droog eczeem, aambeien, slijmachtige hoest, cysten en tranenvloed.


43. Hypericum perforatum: Deze essence wordt gebruikt bij depressie, zenuwpijn en -beschadiging, zonneallergie, verbrandingen, wonden, hypofyseproblemen, herpes en hyperklachten zoals hypertensie en hyperactiviteit. Het kan ook helpen bij het verwerken van verdriet om vader.


44. Iris versicolor: Deze essence wordt gebruikt bij hoofdpijn, problemen in de derde oog-zone (zoals sinusitis, snurken, oog- en oorproblemen en voorhoofdsklachten), stralingsklachten, hypofyseproblemen en spijsverteringsproblemen zoals slokdarm-, maag-, alvleesklier- en galproblemen.


45. Lycopodium clavatum: Deze essence helpt bij spijsverteringsstoornissen, harde pijnlijke stoelgang, glutenallergie, motivatieproblemen, grijs worden, haaruitval, droge huid en verleent kracht en zelfvertrouwen. Het kan ook nuttig zijn bij humeurigheid.


46. Malva sylvestris: Deze essence heeft een verzachtend effect op de huid, hydrateert en maakt de huid soepel en zacht. Het kan ook nuttig zijn voor de slijmvliezen in het maagdarmkanaal, celregeneratie, droog eczeem, slijmachtige hoest en bij het balanceren van de yang-energie.


47. Mandragora officinalis: Deze essence wordt gebruikt bij pijn in de buik, baarmoeder en spieren, reumatische aandoeningen, krampen, dikke darmontsteking, strottenhoofdproblemen, krampachtige hoest en doorbloedingsstoornissen.


48. Matricaria chamomilla: Deze essence helpt bij onrust, prikkelbaarheid, leerproblemen bij kinderen, pijnstillend effect, verzachtend effect, buikkrampen en pijn in het maaggebied. Het kan ook nuttig zijn bij vrouwen en kinderen.


49. Melilotus: Deze essence helpt bij wondgenezing, balans in het zenuwstelsel, regulering van bloedstolling, onderhoud van bloedvaten, verlies van lichaamsvocht, opvliegers en zenuwpijn.


50. Melissa officinalis: Deze essence heeft een kalmerend effect, helpt bij zorgen en angsten (zowel huidige als toekomstige), slaapproblemen, versterkt de zenuwen en kan spijsverteringsklachten als gevolg van zenuwen verlichten. Het is ook een bron van calcium en magnesium.


51. Mentha piperita: Deze essence heeft een verfrissend effect en kan gebruikt worden bij misselijkheid, darmkrampen, kolieken, migraine en zenuwpijn.


52. Nux vomica: Deze essence wordt gebruikt bij de overwerkte man die slecht voor zichzelf zorgt, hyperklachten, een gevoelig spijsverteringsstelsel, misselijkheid, zuurbranden, alcoholverslaving en moeite met inslapen.


53. Okoubaka aubrevillei: Deze essence helpt bij spijsverteringsproblemen, stimuleert het immuunsysteem bij chronische ziekten, regenereert de darmflora en kan gebruikt worden bij diarree. Het heeft ook ontgiftende eigenschappen en kan helpen bij negatieve, donkere gedachten en bloedzuivering.


54. Phytolacca decandra: Deze essence kan gebruikt worden bij gehoorproblemen, luisterproblemen, oorontsteking, auditief geheugen en klierontstekingen zoals borstklieren, amandelen en lymfeklieren. Het kan ook nuttig zijn bij gewrichtspijnen.


55. Piper methysticum: Deze essence heeft een kalmerend effect en kan gebruikt worden bij stress, angst, slaapstoornissen, steeds terugkerende achtervolgende gedachten, ontmoediging, vermoeide geest, spasmen en epilepsie.


56. Propolis: Deze essence heeft een desinfecterende werking en kan gebruikt worden bij chronische of telkens terugkerende aandoeningen, ontstekingen, wondgenezing en darmflora.


57. Pulsatilla: Deze essence kan gebruikt worden bij wisselende fysieke en emotionele toestanden, overgevoeligheid, nostalgie, ondersteuning tijdens zwangerschap, leren om emoties onder controle te houden en bij amenorroe (uitblijven van de menstruatie).


58. Rauwolfia serpentina: Deze essence helpt bij problemen met de wervelkolom, kalmeert het centrale zenuwstelsel, kan gebruikt worden bij psychiatrische aandoeningen, veranderlijke pijnen en het reguleren van de bloedsomloop.


59. Rhus toxicodendron: Deze essence helpt bij pijn en ontstekingen, reumatische aandoeningen, onrustige bewegingen en gevoelens, loszittende tanden, koorts, jeuk, griep, het 1e chakra en kan helpen bij het onthullen van onderliggende problemen.


60. Rosmarinus officinalis: Deze essence versterkt de zenuwen, synchroniseert de hersenhelften, ondersteunt de bijnieren, stimuleert de leverfunctie, activeert de perifere doorbloeding en werkt als een tonicum.


61. Ruta graveolens: Deze essence helpt bij angst, prikkelbaarheid, achterdocht, gebrek aan vertrouwen, stimuleert het geheugen en kan gebruikt worden bij ontstekingen en verwondingen aan pezen en spieren. Het versterkt ook de tanden.


62. Sabal serrulatum: Deze essence kan gebruikt worden bij een overschot aan mannelijke hormonen, prostaatklachten, ondersteuning van de endocriene klieren, gebrek aan hormonaal evenwicht en klachten aan de urinewegen en genitaliën.


63. Salvia officinalis: Deze essence heeft een desinfecterende werking, vooral in de mond- en keelholte. Het heeft ook een immuunstimulerend effect, oestrogeenachtige eigenschappen, kan helpen bij schimmelinfecties, reguleert overmatige transpiratie en kalmeert het zenuwstelsel.


64. Sambucus nigra: Deze essence helpt bij het ontgiften van giftige stoffen, vaccinaties, aandoeningen van de luchtwegen, blaas en nieren. Het kan ook nuttig zijn bij KNO-infecties, donkere gedachten, permanente angst en rusteloosheid.


65. Sarsaparilla: Deze essence helpt bij problemen met de nieren, blaas en urinewegen, heeft reinigende eigenschappen, helpt bij hygiëne, huidpijnen en jeuk.


66. Solidago virgaurea: Deze essence is goed voor de blaas en nieren, bevordert de waterafvoer, helpt bij ontgifting en bloedzuivering. Het kan ook gebruikt worden bij galstenen, aderverkalking, spataderen, cellulitis, oedeem en het verwijderen van diepgewortelde angsten.


67. Symphytum officinale: Deze essence is nuttig bij wonden, bloedingen, herstructurering van weefsels en bevat mineralen en spoorelementen. Het kan ook helpen bij het versterken van het lichaam, diarree, ulcus cruris (open been) en het leggen van verbindingen.


68. Taraxacum offinicale: Deze essence helpt bij het ontgiften van de lever, stimuleert de productie van galzouten en kan gebruikt worden bij angst, woede en haat. Het bevordert ook de uitscheiding van water.


69. Thuja occidentalis: Deze essence kan gebruikt worden bij verlies van levenslust, blaasontsteking, het reinigen van de urinewegen en het geven van kracht. Het werkt voornamelijk op de onderste helft van het lichaam en kan helpen bij ontwenningsverschijnselen van geneesmiddelen.


70. Thymus vulgaris: Deze essence kan gebruikt worden bij besmettelijke ziekten, stimuleert de immuniteit en helpt bij aandoeningen van de luchtwegen. Het heeft ook antivirale eigenschappen en kan nuttig zijn bij herpes, sinusitis en droefheid.


71. Tropaeolum majus: Deze essence kan gebruikt worden bij burn-out, stress, gastro-enteritis, haaruitval, het reguleren van de darmflora en het ondersteunen van de lever.


72. Urtica dioica: Deze essence werkt als een adaptogeen, helpt bij ontgiften, bevordert de regeneratie van het bloed en kan gebruikt worden bij huidproblemen zoals jeuk of een brandend gevoel. Het versterkt ook de zenuwen en bijnieren, helpt bij remineralisatie en het behouden van een zuur-base evenwicht. Het kan ook helpen bij het vrijlaten van emoties.


73. Vaccinium myrtillus: Deze essence kan gebruikt worden bij diabetes, insulineresistentie, gezichtsproblemen, aderlijke stuwing en werkt op het 2e chakra (geslachtsorganen, nieren, blaas). Het kan ook nuttig zijn bij diarree.


74. Valeriana offinicalis: Deze essence helpt bij nervositeit, het loslaten van angsten, lasten en zorgen, slaapstoornissen, prikkelbaarheid en wisselende stemmingen. Het kan ook gebruikt worden bij vaginale problemen.


75. Viola tricolor: Deze essence helpt bij ontstekingen van de huid, jeuk en geïrriteerde urinewegen en geslachtsorganen. Het kan ook helpen bij het bevorderen van concentratie en geheugen.


76. Viscum album: Deze essence kan gebruikt worden als begeleidingstherapie bij kanker, arteriosclerose, overbelasting, slapeloosheid en doorbloedingsstoornissen. Het kan ook helpen bij het reguleren van de cyclus van de vrouw en problemen die optreden bij volle maan.


77. Yohimbe: Deze essence bevordert veerkracht en uithoudingsvermogen, helpt bij vermoeidheid, nerveuze uitputting en werkt op het 2e chakra (geslachtsorganen, nieren, blaas). Het kan ook nuttig zijn bij lage bloeddruk en heeft een stimulerend effect op het libido.


78. Echinacea purpurea: Deze essence ondersteunt het immuunsysteem, kan gebruikt worden bij brandwonden met zwellingen en stimuleert de milt. Het kan ook nuttig zijn bij hersenvliesontsteking.


79. Photinia fraseri: Deze essence vertegenwoordigt het goud in onszelf, maar is niet als losse essence verkrijgbaar.


80. Azadirachta indica: Deze essence helpt bij ontgifting en reiniging van het lichaam. Het heeft desinfecterende eigenschappen en kan gebruikt worden bij terugkerende en degeneratieve ziekten. Het heeft ook een anti-allergische en pijnstillende werking en kan helpen bij het behouden van een zuur-base evenwicht. Het kan ook nuttig zijn bij nerveuze uitputting.


81. Dioscorea villosa: Deze essence helpt bij hormonale regulatie en reguleert de vetstofwisseling. Het kan ook gebruikt worden bij aanvalsgewijze pijn.


82. Taxus bacata:  Het kan helpen bij cysten, wratten, poliepen en myomen, reumatische pijn en ontsteking, allergische reacties op cosmetica.


83. Juniperus communis: Deze essence helpt bij infecties, drainage, darmslijmvlies, KNO-klachten, gastro-enteritis, overmatig eten, mentale sufheid.


84. Catharanthus roseus: Deze essence kan gebruikt worden bij diabetes, het verlagen van de bloeddruk, bescherming van bloedvaten, doorbloeding van de hersenen, bloedzuivering, hoesten, en als begeleiding bij kanker, cysten, wratten, poliepen en myomen.


85. Podophyllum peltatum: Deze essence kan gebruikt worden bij ziekteaanleg en overerving, klachten van voeten en benen, afdrijving van gifstoffen, problemen met de voeten, lever en galblaas, pijnlijk gezwollen onderbuik, en het stimuleren van het afkickproces.


86. Vinca minor: Deze essence helpt bij de regulatie van het immuunsysteem, biedt bescherming tegen straling en elektromagnetische velden, helpt bij infecties, reguleert witte bloedcellen, kan gebruikt worden bij genetische aandoeningen, allergieën.


87. Tilia: Deze essence helpt bij zenuwklachten zoals angst, nervositeit, slapeloosheid en depressie. Het kan ook gebruikt worden bij nerveuze spijsverteringsklachten, bevordert de uitscheiding van afvalstoffen en helpt bij epilepsie.


88. Pilocarpus: Deze essence werkt op het parasympathische zenuwstelsel, helpt bij herstel na inspanning, kan gebruikt worden bij glaucoom en reguleert fysiologische uitscheidingen zoals oogvocht, speeksel, slijmvliezen en transpiratie. Het kan ook nuttig zijn bij chronische verstopping.


89. Quercus: Deze essence werkt als een versterkend middel, zowel fysiek als psychisch. Het helpt bij drainage van bloed, lymfe en lever, kan gebruikt worden bij rugklachten en ondersteunt de hypofyse. Het kan ook helpen bij een gebrek aan zelfvertrouwen.


90. Nicotiana tabacum: Deze essence werkt op het centrale en autonome zenuwstelsel, zowel kalmerend als stimulerend waar nodig. Het versterkt neuromusculaire verbindingen, kan helpen bij de zintuigen, prikkelbaarheid en tabaksverslaving.


91. Coffea arabica: Deze essence helpt bij een overactieve geest en fysieke rusteloosheid. Het balanceert het gehele zenuwstelsel en zorgt voor evenwicht in neurotransmitters. Het kan gebruikt worden bij koffieverslaving, coördinatie en concentratie, en het verlagen van pijnintolerantie.


92. Datura stramonium: Deze essence heeft invloed op de hersenen, inclusief zintuiglijke waarneming, cognitieve vermogens, onrust, angst en psychische aandoeningen. Het kan ook gebruikt worden bij post-traumatische stress, krampen, keelklachten en huidproblemen.


93. Nuphar luteum: Deze essence werkt op het centrale zenuwstelsel en kan gebruikt worden bij slapeloosheid, hoofdpijn en angsten. Het heeft ook een tonische werking op het hart en reguleert het parasympathisch zenuwstelsel, wat spijsverteringsklachten kan verminderen. Het kan ook nuttig zijn bij urogenitale klachten.


94. Dulcamara solanum: Deze essence kan gebruikt worden bij klachten die optreden na blootstelling aan kou of hevige temperatuurschommelingen. Het kan helpen bij prikkelbaarheid, starheid, controledrang, slijmvliesproblemen en pijn en stijfheid in het bewegingsapparaat.


95. Lobelia inflata: Deze essence werkt op organen met lobben, zoals de hersenen, longen, nieren, lever, alvleesklier, thymus, hypofyse, bijnieren en het hart. Het kan gebruikt worden bij cardiovasculaire klachten, luchtwegaandoeningen en het verbeteren van de doorbloeding in de ledematen.


96. Iberis amara: Deze essence helpt bij het evenwicht in het autonome zenuwstelsel en reguleert het spijsverteringsstelsel. Het kan helpen bij taai slijm, het verminderen van krampen, hartritmestoornissen, ademnood bij hartproblemen en het kalmeren van een gevoelig zenuwstelsel.


97. Alchemilla vulgaris: Deze essence helpt bij de regulatie van het endocriene systeem en kan gebruikt worden bij gynaecologische indicaties. Het heeft ook invloed op de hypofyse.


98. Primula veris: Deze essence helpt bij ontgiften door het openen van de uitscheidingsorganen. Het kan ook gebruikt worden bij angst en spanningen, luchtwegaandoeningen en het ondersteunen van het cardiovasculaire systeem.


99. Lycopus virginicus: Deze essence kan gebruikt worden bij prikkelbaarheid, onrust en het kalmeren van de zenuwen. Het ondersteunt ook het hart en de bloedsomloop en kan gebruikt worden bij schildklierstoornissen.


100. Pareira brava: Deze essence helpt bij problemen in de urinewegen en nieren. Het heeft pijnstillende en krampstillende eigenschappen en kan gebruikt worden bij restless legs, tics, onhandigheid, neurodegeneratieve ziekten, verlammingen en neuromusculaire aandoeningen.


101. Zingiber officinale: Deze essence is een "yang" plant en kan gebruikt worden bij gebrek aan vitale energie, tijdens herstelprocessen en bij lichamelijke zwakte. Het versterkt het immuunsysteem, de spijsvertering en mentale functies.


102. Curcuma zanthorrhiza: Deze essence is een "yin" plant en heeft ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen. Het biedt bescherming en regeneratie, ondersteunt ontgifting en kan gebruikt worden bij infecties en verouderingsprocessen.


103. Imperatoria ostruthium: Deze essence bevordert de spijsvertering, helpt bij aandoeningen van de luchtwegen, werkt als een tonicum (vooral bij vergiftigingen), stimuleert het immuunsysteem en bevordert de bloedcirculatie.


104. Kalmia latifolia: Deze essence kalmeert het zenuwstelsel en heeft pijnstillende eigenschappen. Het kan gebruikt worden bij klachten in spieren, pezen en gewrichten, hartklachten en rusteloosheid.


105. Hyoscyamus: Deze essence helpt bij rusteloosheid, gedragsstoornissen, spanningen, krampen, convulsies en invaliderende aandoeningen. Het kan ook gebruikt worden bij slaapstoornissen.


106. Nigella: Deze essence reguleert het immuunsysteem, heeft ontstekingsremmende eigenschappen en biedt bescherming tegen toxines. Het kan ook gebruikt worden bij aandoeningen van de psyche en het centrale zenuwstelsel.


107. Brassica: Deze essence helpt bij het in stand houden van een goede gezondheid. Het bevordert stofwisselingsprocessen en versterkt het immuunsysteem. Het werkt ook in op de luchtwegen en kan helpen bij neurodegeneratieve aandoeningen en welvaartsziekten.


108. Sinapis: Deze essence werkt op de spijsvertering en luchtwegen. Het is geschikt voor dynamische personen die blokkades, frustraties en woede ervaren. Het kan ook gebruikt worden bij degeneratieve ziekten.


109. Veratrum: Deze essence is nuttig bij intense kou, hevige waterige afscheidingen zoals cholera, diarree en braken, en hevige uitputting. Het helpt bij het reinigen van het innerlijke milieu en heeft pijnstillende en ontstekingsremmende eigenschappen.


110. Abies: Deze essence werkt op de luchtwegen en bevordert het ophoesten van slijm. Het heeft ook antiseptische en ontstekingsremmende eigenschappen. Het kan ook gebruikt worden bij remineralisatie, krampen, spasmen, neuralgische pijn en voedselvergiftiging.


111. Pulmonaria: Deze essence brengt zuurstof in de cellen, werkt als antioxidant en heeft invloed op de luchtwegen, bijholtes, hoofdpijn en botaandoeningen zoals osteoporose. Het kan ook helpen bij de aanmaak van rode bloedcellen en het handhaven van het zuur-base evenwicht.


112. Eucalyptus: Deze essence herstelt de verbinding tussen de hypofyse, epifyse (pijnappelklier) en hypothalamus. Het kan gebruikt worden bij hoofdpijn, diarree en heeft een samentrekkend effect bij wonden.


Let op: De informatie op deze pagina  is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en algemene informatie. Het is geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voordat je beslissingen neemt over je gezondheid. Thamar Consult en Thamar Blok zijn niet verantwoordelijk voor enige actie die je onderneemt op basis van de verstrekte informatie op deze pagina.


Beoordeling
5.0
63
beoordelingen
Supplementen effectief en van hoge kwaliteit
Thamar helpt bij reflux, allergieën en vermoeidheid
Verbetering na bezoek en behandeling bij Thamar
Gebaseerd op 63 Google beoordelingen
Ik liep al geruime tijd lang met refluxklachten. Daarom had ik besloten om een afspraak te maken met een MDL-arts. Na een gastroscopie bleek dat ik een H. Pylori bacterie had. Na twee zwaren antibiotica kuren was de bacterie gelukkig uitgeroeid, echter bleven mijn refluxklachten aanhouden. Het was zelfs in dusdanige mate dat ik niet normaal (op mijn rug) kon slapen.Na zorgvuldig research te hebben gedaan stuitte ik op de website van Thamar. De reviews op Google gaven voor mij de doorslag. Hierna heb ik Thamar even gebeld voor het maken van een afspraak. Vanwege de drukte kon ik helaas niet direct terecht. Thamar was zo direct enorm behulpzaam en heeft mijn verhaal aangehoord. Ik had haar verteld over het feit dat ik besmet ben geweest met de H. Pylori en dat ik enorm veel last had van refluxklachten. Hierop heeft zij mij direct wat supplementen toegestuurd, waardoor ik direct al kon werken aan mijn herstel. Ik wil ook even benadrukken dat deze supplementen mij goed geholpen hebben met mijn herstel. Dat laat al zien hoe bekwaam Thamar is in het uitoefenen van haar vak als Orthomoleculair therapeut!Vervolgens bij haar langs geweest voor een intakegesprek. Heel fijn gesprek wat mijns inziens echt een meerwaarde is geweest om inzicht te krijgen wat de aanleiding/oorzaak is geweest van mijn refluxklachten. Thamar gaf aan dat mijn spijsvertering in disbalans was en dat dit de voornaamste reden was voor mijn refluxklachten. Eindelijk wist ik wat de reden was van mijn klachten. Dit op zichzelf staand was als een heel fijn uitgangspunt, temeer ik al zo lang liep met deze klachten zonder te weten wat ik nou precies had.Thamar is zeer menselijk, neemt je als persoon zeer serieus en is super behulpzaam. Ik vond het intakegesprek gesprek zeer fijn en aangenaam. Tijdens het gesprek heeft zij ook diverse methodes toegepast, waardoor ik meer inzicht heb gekregen in eventuele tekorten of afwijkingen van mijn bloedwaardes. Daarnaast vond ik de stemanalyse zeer interessant, omdat deze methode je ook een goed inzicht geeft hoe jij als persoon in elkaar zit.Aan het einde van de intake heeft Thamar een samenstelling van diverse supplementen plus behandelplan opgesteld. In het begin moest ik wel even wennen aan sommige supplementen, maar ik vind de kwaliteit van de supplementen die zij verkoopt zeer goed! Je kan ze overigens heel makkelijk bestellen op haar website. Ik ben van nature erg sensitief en reageer gevoelig op supplementen. Bij deze supplementen heb ik vrijwel geen last gehad, wat zeer fijn was.Wat mij écht heeft geholpen is de weerstandskuur en de probiotica. Dit kan ik elke persoon aanraden die last heeft van spijsverteringskkachten.Achteraf kan ik écht met overtuiging zeggen dat Thamar zeer bekwaam is in het uitoefen van haar vak! Ze heeft ervoor gezorgd dat ik nu eindelijk weer normaal (op mijn rug) kan slapen! Voor een hele lange tijd was dit pertinent niet mogelijk. In mijn optiek vind ik dat de artsen in de reguliere zorg écht tekort schieten, in het zorgvuldig vaststellen van de juiste diagnose van de klacht(en) die ten grondslag liggen aan een probleem van een patiënt. In mijn geval werd er aangegeven dat ik maar maagzuurremmers moest nemen. Dit is echt te ridicuul voor woorden. Gelukkig bestaan er nog mensen zoals Thamar!Thamar ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor alles! Je hebt weer voor gezorgd dat ik eindelijk weer normaal kan slapen!! Ik ben er nog niet maar voel dat ik dat nu eindelijk, na meer dan dik een jaar met deze klachten te hebben gelopen, kan zeggen dat ik op weg ben naar volledig herstel van een optimale spijsvertering!Voor iedereen op zoek is naar een orthomoleculair therapeut kan ik Thamar aanbevelen!! Kijk niet verder en maak een afspraak. Overigens kan je dit ook makkelijk zelf via de site doen.
Lees verder
M Ralf
M Ralf
9 dagen geleden
op
Na al een lange tijd last te hebben van fysieke klachten en niet verder te komen bij een orthomoleculair arts en kinesioloog besloten om naar Thamar te gaan. Mijn moeder komt al jaren bij haar en is heel tevreden. Maar ook de stap gezet doordat ik steeds bij Thamar’s website uitkwam als ik op Google zocht op mijn klachten. Thamar heeft als eerste therapeut ook mijn voeding getest en daar kwam eea uit. Ik mag 2 mnd een lijstje met dingen niet meer. Na 2 wk merkte ik al verschil en nu na bijna 4 wk een aanzienlijke verbetering in en vermindering van mijn klachten. En dat na ca 2 jaar strugglen en zoeken plus de vermoeidheid die daarbij kwam kijken. Ik raakte steeds meer uitgeput door mijn klachten. Over een aantal weken weer testen! Door het verschil dat ik nu al merk zo dankbaar dat ik naar Thamar ben gegaan! Het gaat nu eindelijk de goede kant op!
Lees verder
Kelly Hoekstra
Kelly Hoekstra
2 maanden geleden
op
Sinds 7 december bij thamar terecht gekomen. Dit na een pittig behandeltraject borstkanker. Na de bestralingen bleef ik doorlopen met klachten, duizeligheid en ook geen geluiden meer echt kunnen verdragen wat uiteindelijk ook angsten met zich meenam. Verschillende keren aangegeven dat ik gewoon niets kan ondernemen ivm duizelingen ook een aantal keer onderuit gegaan daardoor. Elke keer werd dit weg gewuift met ja je hebt vast teveel gedaan. Na 3 maanden was ik hier wel klaar mee want zoveel deed ik niet behalve van beneden naar boven lopen omdat ik meer niet kon opbrengen. Thamar wist mij meteen gerust te stellen en nam mijn klachten WEL serieus. Het bleek dat ik wel degelijk een tekort had aan vitamines en mineralen waaronder ijzer,magnesium, B12, omega 3 en vitamine D. Ondanks dit niet meteen uit labwaardes vanuit bloedprikken naar boven kwam.Ik vul naast een gevarieerd voedingsschema nu 1 maand de supplementen aan en echt ik heb een stukje kwaliteit van leven terug. Ik ben er nog niet maar het is al zo groot verschil. Ik kan er weer op uit en genieten van me kinderen etc. Ze heeft me een stukje van mezelf weer terug gegeven. Ik ben thamar zoo dankbaar. Ik heb in maart weer even een check up en ben echt benieuwd hoe mijn waardes dan zijn. Het was voor mij even uit mijn comfort zone om voor een alternatieve behandeling te kiezen omdat ik zelf verpleegkundige ben ,maar ben zo onwijs blij dat ik dit heb gedaan. Ik raad dit zeker een ieder aan die vage klachten heeft en eigenlijk niet gehoord wordt. Thamar nogmaals dank.
Lees verder
Kimberley Ploeg
Kimberley Ploeg
3 maanden geleden
op
Na jaren iedere maand migraine aanvallen gehad te hebben met gevolg 3 dagen op.bed en niets kunnen doen, kan ik nu bij hoofdpijn 2 paracetamol innemen en zakt de hoofdpijn en kan ik doorwerken.
Ellen v/d Helm
Ellen v/d Helm
5 maanden geleden
op
Ik liep jaren bij de huisarts met buikklachten, constante honger eczeem en ik had in het verleden last van haaruitval. Bij de eerste intake met Thamar bleek een Helicobacter bacterie de boosdoener te zijn, waarvan ik in het verleden een antibioticakuur voor had geslikt. Het bleek dat het nog niet volledig uit mijn systeem was. Door een gember kuur heb ik inmiddels geen last meer van mijn buik, daarnaast is de Helicobacter bacterie uit mijn systeem en ben ik inmiddels 5 kilo afgevallen. Sindsdien heb ik geen last meer van constante honger en eczeem. Daarnaast heeft Tamar mij geholpen met mijn verlatingsangst en angst voor de dood. Ik kreeg namelijk antwoorden op een aantal belangrijke levensvragen. Hier zou ik zelf nooit achter kunnen komen. Het was ook een emotionele intake, waarbij Tamar mij trooste. De beste keuze die ik heb gemaakt is Tamar vertrouwen. Verder is Thamar professioneel en zachtaardig. Zij neemt haar tijd en je klachten erg serieus. Dankjewel Tamar voor al het mooi werk dat je doet. Je bent een prachtmens.
Lees verder
ruta weldemariam
ruta weldemariam
6 maanden geleden
op
Fantastisch ervaring gehad met Thamar. Meer dan een decennia last van heftige colitus ulcerosa. En kort nadat ik bij Thamar ben langsgeweest en de nodige supplementen heb gekregen ben ik verlost van al m’n klachten. Dit is nu inmiddels 2 jaar geleden en nog altijd klachten vrij.
Umm Bakr
Umm Bakr
6 maanden geleden
op
Where “modern” doctors have failed to cure my illness. Thamar has done it in just a few months. I definitely recommend her for anyone who wants to improve their health.
Samira Taimont
Samira Taimont
6 maanden geleden
op
Mijn dochtertje en ik zijn nu een paar maanden met onze allergie lijst (geen pinda, lastige, mais, soja en exotische vruchten) aan de slag en het gaat zo goed! Ik ben zo blij dat ik Thamar gevonden heb!
Anouk Theeuwsen
Anouk Theeuwsen
9 maanden geleden
op
Eindelijk gevonden wat ik nodig had!Ik zat al jaren aan de homeopathie en daarnaast heb ik ook osteopathie en acupunctuur met chinese kruiden geprobeerd. Het werkte allemaal maar helaas maar voor even. Steeds weer zakte ik terug.Nadat ik met mijn hond bij een orthomoleculair therapeut ben geweest en zag wat dat voor hem deed, ben ik ook overstag gegaan. En dat was precies de stap die ik moest maken.Voeding is de basis. Zonder op orde te hebben wat mijn lichaam nodig had kon ik trekken wat ik wilde maar ik ging gewoon niet vooruit. Sinds ik bij Thamar kom ga ik als een raket.Het kostte soms een hoop energie om alles op te ruimen wat er overhoop lag in mijn lichaam maar 'without struggle, there is no progress.' Laat dat je niet afschrikken door een dieptepunt. Het is onderdeel van vooruitgang. Ik sta weer vol energie en positiviteit in het leven.
Lees verder
Emily Pronk
Emily Pronk
11 maanden geleden
op
Super blij dat wij Thamar hebben leren kennen! Met haar oprechte interesse, enthousiasme en vakkundigheid heeft zij mij, en inmiddels veel familie en vrienden, verder kunnen helpen waar anderen dit niet konden. Ik heb veel geleerd tijdens de consulten bij Thamar en heb mijn lichaam goed leren kennen. Thamar haar benadering pakt problemen bij de kern aan, waardoor vage klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik kan dit iedereen aanraden die vage klachten heeft en/of zijn/haar gezondheid wil optimaliseren!
Lees verder
Julia Tnns
Julia Tnns
1 jaar geleden
op
Met mijn moeder ben ik bij Thamar geweest. Zij kon echt zo goed vertellen wat er met mij was en waarom ik niet goed in mijn vel zat. Ze is ook zo lekker rustig. Heel fijn. Ik kreeg druppels en mooie edelstenen, die ik dan mee kan nemen naar school als ik stress heb. Ze heeft me echt geholpen! Als ik geen dokter kan worden (mijn droom), dan wil ik leren wat Thamar doet en zo heel veel mensen helpen!
Jacky Gemke
Jacky Gemke
1 jaar geleden
op
Heb een goede ervaring met Thamar na COVID. Na een consult en de juiste supplementen ben ik erg opgeknapt. Nu 1x per jaar een controle check.
Ad Van opstal
Ad Van opstal
1 jaar geleden
op
Sinds 2 jaar bij Thamar De metingen die zij doet geven een heldere kijk op hoe het er voor staat met je mineralen en je vitamines. Hierdoor weet je ook zeker waar jouw te korten zijn. En kun je werken aan weer meer energie en in balans komen. Juist door alle stress en druktes kunnen deze makkelijk verstoord zijn. De praktijk is een fijne omgeving waar de drukte van de dag en die van jezelf even niet aanwezig is, zodat je weer na een sessie je weer opgeladen voelt. Twijfel niet als je denkt dat het allemaal niet zo lekker bij je loopt. Dus Thamar bedankt!
Lees verder
Marleen De Boode
Marleen De Boode
1 jaar geleden
op
Ik ben jaren geleden bij Thamar terecht gekomen vanwege darmproblemen. Volgens de medische wereld moest ik daar mee leren leven. Het bleek dat ik een lactose intolerantie had met name voor koemelk. Sinds ik mijn dieet heb aangepast zijn mijn darmen eindelijk rustig en ben ik niet meer moe. Ik kan iedereen Thamar aanraden. Als er echt iets is dan helpt Thamar jou altijd.
Karen De Koning
Karen De Koning
1 jaar geleden
op
In één consult met Thamar, kan je meer gedaan krijgen dan jaren lang zoeken naar een speld in de hooiberg. Super doelgericht en daarnaast is Thamar ook nog een hele lieve, slimme en grappige vrouw. Ik kan het iedereen aanraden!
marijn de hartog
marijn de hartog
1 jaar geleden
op
Erg tevreden!
Emmy van den Berg
Emmy van den Berg
1 jaar geleden
op
Een zeer betrouwbare kundige therapeut!!
jacques van den berg
jacques van den berg
1 jaar geleden
op
Super tevreden met Thamar! Zij begrijpt als geen ander wat nodig is bij mij omdat ze het geheel meeneemt, een holistische kijk heeft. Professioneel, warm en zeer betrokken, een fijne vrouw waar ik me bij op mijn gemak voel. De supplementen die zij aanraadt zijn puur en daardoor krijg ik echt binnen wat ik op dat moment nodig heb. Zo had ik problemen met mijn maandelijkse cyclus. Ik was bij een gynocoloog geweest en die kon niets vinden. "Er is niets aan de hand" werd er letterlijk gezegd terwijl ik er veel last en pijn van had. "Ja en dus?" was mijn vraag. "Niets aan doen en afwachten." Maar het ging niet over, ook niet na nog een controle. Ze konden gewoon niets doen. Toen kwam ik bij Thamar en binnen een maand was het over!! Zo blij ben ik daar nog steeds om! Haar terugkoppeling van wat ze zag "meten = weten" (hier ben ik erg van), gecombineerd met haar intuitie was treffend en resultaat gericht. Haar kennis is verbluffend. Hier heb ik wat aan! Het is niet bij die ene keer geweest, als het nodig is weet ik haar te vinden. Ik kan Thamar van harte aanbevelen aan iedereen die klachten heeft en zich niet genoeg geholpen voelt door anderen.
Lees verder
Rachida El Mokhtari
Rachida El Mokhtari
1 jaar geleden
op
Totaal verrast was ik door de hoeveelheid kennis en mogelijkheden die Thamar bood om mij weer in mijn kracht te zetten. Ik kom nog steeds minimaal een keer per jaar langs voor een soort APK en mij even volledig als mens gezien en gehoort te voelen. Dikke vette aanrader dus en heb al menig een naar haar door gestuurd. Ik zeg : ga het zelf maar eens ervaren !
Thuis met Lilian
Thuis met Lilian
1 jaar geleden
op
Vandaag een tweede consult gehad bij Thamar, 9 mrt was mijn eerste keer en wat ben ik blij dat ik bij haar terecht ben gekomen. Ik voel me nu al zoveel beter, ik had allerlei vage klachten en steeds weer iets anders, daardoor was mijn energie zo laag en daar werd ik weer niet vrolijker van. Uit het eerste consult haalde ze al zoveel tekorten naar voren dus kreeg ik daar celzouten voor en probiotica voor mijn darmklachten. Ik heb daar zoveel baad bij dat ik me nu weer voel zoals ik me altijd voelde. Als je je niet goed in je vel voelt, om wat voor rede dan ook, zou ik zeker een afspraak bij haar maken. Ze luistert goed naar je en je voelt je gelijk op je gemak bij haar. Super bedankt Thamar, ik zal zeker je praktijk nog bezoeken en raadt het iedereen aan.
Lees verder
Ans van Tol
Ans van Tol
2 jaar geleden
op
Ik ben nu in totaal 4 keer naar Thamar geweest en ik ben super enthousiast. Niet alleen over de methodes die ze gebruikt maar ook over Thamar zelf.Ze is niet alleen heel kundig maar heeft zeker ook een goed luisterend oor .Ik heb in ieder geval al heel veel van haar geleerd zoals hoe je systeem in elkaar zit en wat daar goed voor is.Ik zou iedereen die met vage klachten en bij huisartsen niet verder komt zeker aanraden om een keer een afspraak te maken.Ik ben nogmaals heel blij dat ik het gedaan heb. Dus Thamar heel erg bedankt dat je me ook elke keer weer wat leert en me het vertrouwen geeft . Daarbij vind ik het altijd heel gezellig bij je Lieve groetjes Froukje
Lees verder
Froukje Van dam
Froukje Van dam
2 jaar geleden
op
Na oa onderzoek bij internist (die niets kon vinden) naar Thamar gegaan. Met vele klachten zoals geen energie, altijd verhoging en darmklachten. Nu al na 5 weken supplementen (want ik had veel tekorten) voel ik mij nu als herboren
karin hoes
karin hoes
2 jaar geleden
op
Ik heb een tijd geleden de diagnose 'fibromyalgie' gekregen, waardoor ik veel pijn, stijfheid en vermoeidheid ervoer. In het reguliere circuit kon men niks voor me betekenen: er was geen behandeling voor, en ik moest hiermee leren leven, want het zou ook nooit weggaan. Ikzelf geloof dat ons lichaam en zelfhelende vermogen tot veel meer in staat is dan ons aangeleerd wordt. Twee jaar na mijn diagnose ben ik op zoek gegaan naar kennis en ervaring over dat zelfhelende vermogen, en zo kwam ik bij Thamar terecht. Na slechts twee afspraken, wat supplementen en haar holistische kijk zijn al mijn klachten sterk verminderd of verdwenen... en ben ik dus aan het genezen, dat 'niet mogelijk' was. Daarnaast is het een ontzettend fijn mens die haar vak met veel liefde, aandacht en begrip uitoefent. Ze was er echt voor me. Ik heb de sessies als zeer helend en hoopvol ervaren en ik ben weer positief over het leven!
Lees verder
Ariana Martinez
Ariana Martinez
2 jaar geleden
op
Thamar Blok is zeer deskundig, zeer professioneel, veel expertise. Een topper!!!
J T
J T
3 jaar geleden
op
Heel bijzonder hoe de metingen zo'n precieze diagnose kunnen geven. Thamar is een kundige vrouw met veel ervaring die ook goede tips geeft die je kunt toepassen voor een betere gezondheid. Ik was niet bekend met de technieken, maar vond het super interessant!
Christian van den Hoeven
Christian van den Hoeven
3 jaar geleden
op
Ik was echt onder de indruk van Tamara! Het consult heeft mij echt laten zien wie ik ben, wat er mist aan aan vitaminen en mineralen om mijn vitaliteit weer op een hoger niveau te krijgen, maar zeker ook Thomas als persoon. Vriendelijk, meelevend en professioneel! Toppertje!!!
Abby Schellings
Abby Schellings
3 jaar geleden
op
Inmiddels 3 afspraken bij Thamar gehad....super fijne vrouw die de tijd neemt naar je te luisteren. Begrijpt waar ik binnen de reguliere geneeskunde tegen de muur loopt. Echt....ik liep al zolang met lichamelijke klachten, en geen gehoor bij de huisarts. Die dacht zeker dat ik het loopt te verzinnen. Via natuurkundigen op internet.....kwam ik Thamar tegen, zeker niet bij mij in de buurt...maar het voelde goed wat ik las. Eerste afspraak gemaakt om te zien wie zij is....bij binnenkomst voelde ik mij meteen op mijn gemak. Thamar heeft naast een leuk ingericht praktijk, mooie energie bij zich. Afgelopen zaterdag ben ik bij haar geweest omdat ik voelde dat er wat in mijn lijf wat veranderd was ....ik gebruik haar supplementen....wat bleek...alle punten waarbij de waardes te laag waren, zijn nu bijna stabiel. Kracht toegenomen....wat voor mij heel belangrijk is...alle waardes kan zij meten in je lichaam. Van mineralen tot vitamines. Onverklaarbare klachten, Thamar kan je meer inzicht geven wat te doen en waar op te letten. Ontstekingen? Kurkumma capsules van pure kwaliteit... Dat geldt voor al haar producten, geen gerommel van goedkope vulstoffen....kwaliteit is wat je lichaam nodig heeft. Ik kan terecht zeggen, blij dat ik haar hebt gevonden. Lieve Thamar blijf lekker je ding doen, je doet het fantastisch.Lieve groet van mij.... Gerda S.
Lees verder
Gerda Suurd
Gerda Suurd
4 jaar geleden
op
Thamar is zeer kundig, oprecht en haar behandelingen cq adviezen zijn zeer doeltreffend. Na jarenlang zoeken ben ik eindelijk van mijn klachten af.
Mirella Eekhout
Mirella Eekhout
4 jaar geleden
op
Hele goede ervaring met Thamar consult, wij zijn al voor de hele familie langs geweest en hebben goede resultaten geboekt.Ik kan iedereen aanradden die wat geeft om zijn gezondheid om bij Thamar langs te gaan.Bij Thamar kan je een goede basis zien van alle tekorten en ins en out van je lichaam om zo heel gericht en nauekeurig aan je herstel te werken.
HaMID jaan
HaMID jaan
4 jaar geleden
op
Thamar test zorgvuldig en geeft mij precies aan wat en hoeveel ik nodig heb aan vitaminen, mineralen en gezonde voeding.
Monica van Papendrecht
Monica van Papendrecht
4 jaar geleden
op