7e Chakra

7e Chakra

Ook wel genoemd:
kroon, kruin, cognitieve
Het chakra van het weten, de zelfkennis, wijsheid.

Als deze chakra weinig energie heeft of gesloten is:

 • depressie
 • vervreemding
 • verwarring
 • verveling
 • apathie
 • onvermogen tot leren of begrip.
 • ben je niet bijzonder bewust van spiritualiteit, je bent misschien tamelijk rigide in je denken.
 • je bent misschien tamelijk rigide in je denken.

Te veel energie in dit chakra, ofwel overactief:

 • al te rationeel
 • licht in hoofd
 • zweverig.
 • intellectualiseer je dingen waarschijnlijk teveel
 • Je zou verslaafd kunnen zijn aan spiritualiteit
 • en je zou je lichamelijke behoeften kunnen negeren

Kleur: violet.

Plaats: kruin, hersenschors.

Element: gedachten.

Levensgebied: begrip.

Doelen zijn: verruimd bewustzijn.

Metaal: Platina D60.

Hemellichaam: Uranus.

Voeding: geen.

Edelstenen:
Amethist
Bergkristal
Seleniet
Labradoriet
Zwarte Toermalijn

Dieren: olifant, os, stier.

Werkzaam principe: bewustzijn.

Het recht om te weten.

Indien de chakra in balans is, ben je onbevooroordeeld.

Het EFT punt op de kin stimuleert het Conceptievat Meridiaan en helpt bij:

 • hersenmoeheid
 • depressiviteit
 • onvermoqen tot leren of beqrijpen
 • vervelinq, apathie
 • vervreemdinq
 • verwarrinq

Kenmerkende energetische storingen zijn:

Onevenwichtigheid wat werkprestatie betreft, zoals van een bepaald soort werk meer dan een ander op zich nemen in een systeem. Het kan dan om emotioneel werk gaan, communicatief werk, initierend werk (dingen van de grond krijgen), echt werk (bijvoorbeeld overwerk, extra betrokkenheid), verzorgend werk, ouderlijk werk of huishoudelijk werk.

Stremmingen in het systeem.

Waar wordt de energie die door het systeem beweegt gewoonlijk vastgehouden?
Welke krachten werken op deze persoon of dit element van het systeem in?Wat kan eraan worden gedaan om de energie vloeiender te laten stromen?