Mirre

Mirre

Thema: Voel geborgenheid in het leven

Affirmatie: Ik voel me hier op aarde geborgen en volkomen thuis.

We hebben allemaal goede en slechte ervaringen gehad. Als je bedrogen of misleid bent, zijn teleurstellingen en frustratie normale menselijke reacties. Maar het zo ontwikkelde wantrouwen mag niet een levenshouding worden, want dan kun je niet het volledige potentieel dat je ter beschikking hebt tot uitdrukking laten komen. Vertrouwen is een zeer belangrijke basis voor alle relaties, zowel prive als zakelijk. Eerder ervaren gevoelens m.b.t. vertrouwen worden dan vervangen door angsten en de overtuiging dat de wereld onveilig is.

Mirre olie is sterk met de aarde verbonden en zorgt ervoor dat de relatie van de ziel met Moeder Aarde wordt versterkt. Deze olie verbindt je dus zodanig met de aarde dat je je geworteld voelt en het vertrouwen in het leven zelf wordt versterkt.

Er zijn 2 soorten vertrouwen: 

Vertrouwen in jezelf en je eigen vaardigheden, en het het vertrouwen in andere mensen.

Het vertrouwen in jezelf zorgt ervoor dat je je prettig voelt en de overtuiging ontwikkelt dat je alle uitdagingen aankunt en erop vertrouwt dat je alles kunt overwinnen. Mirre helpt je daarbij. 

Mirre olie ondersteunt je ook als er sprake is van verstoringen in de relatie tussen moeder en kind.

Als er een scheiding tussen jou en jouw biologische moeder heeft plaatsgevonden is Mirre een zeer belangrijke olie om deze scheiding te overbruggen en op energetisch niveau ongedaan te maken. Mirre heelt de energetische verstoringen of een gebrekkige verbinding tussen moeder en kind die bijv. door een adoptie, een geboorte trauma, een vroegere relatie beeindiging of grove afwijzing is ontstaan. 

Als je geen borstvoeding hebt gehad kan er een vorm van ondervoeding zijn ontstaan. Ook als baby's vervangende voeding hebben gehad, missen zij de ervaring van geborgenheid en vertrouwen aan de borst van de moeder. 

Mirre olie helpt je ziel bij het voelen van de liefhebbende en verzorgende aanwezigheid van een moeder. Want de olie van mirre werkt net als de warmte van de moederliefde tegenover het kind. Als je op latere leeftijd bijv. door dood of ziekte de verbinding met moeder bent kwijtgeraakt, verliest je ziel het kinderlijke vertrouwen en ontstaat er een angst die je uit een diepgeworteld vertrouwen kan trekken. Mirre olie helpt je bij het loslaten van deze angst. Door een gezond herstel van de verbinding met de aarde en je eigen moeder, kan de olie van mirre het vertrouwen in je ziel weer doen herleven. Leer m.b.v. de mirre olie het vertrouwen in het leven te krijgen en laat het goede van het leven terugkomen. Voel je geliefd en veilig!