14 Helderheid

14 Helderheid

Waar dit mee samenhangt:

Sleutels:

 • Inzicht
 • Doelstellingen
 • Concentratie
 • Heldere geest
 • Karma

Waar kan de remedie bij helpen:

 • Geeft inzicht in karma en blokkades, die de ontwikkeling belemmeren van geestelijke gaven, zodat deze vrijkomen. Deze gaven, die latent aanwezig zijn, kunnen naar de oppervlakte komen.
 • Deze gaven, die latent aanwezig zijn, kunnen naar de oppervlakte komen.
 • Wanneer de geestelijke gaven: helder zien, helder horen en helder weten, vrijkomen kan men putten uit oude kennis die is opgedaan in vorige levens. Deze kennis komt vanuit de ziel.
 • Geeft inzicht in levensdoel. Geeft helderziende waarnemingen en bevordert de concentratie.
 • De energie werkt op de alvleesklier en bevordert de ontwikkeling van het derde oog ofwel 6e Chakra.

Affirmatie:

 • Helderheid is mij eigen en ik zie mijn weg nu duidelijk.