14 Helderheid

14 Helderheid

Waar dit mee samenhangt:

Sleutels:

Waar kan de remedie bij helpen:

  • Geeft inzicht in karma en blokkades, die de ontwikkeling belemmeren van geestelijke gaven, zodat deze vrijkomen. Deze gaven, die latent aanwezig zijn, kunnen naar de oppervlakte komen.
  • Deze gaven, die latent aanwezig zijn, kunnen naar de oppervlakte komen.
  • Wanneer de geestelijke gaven: helder zien, helder horen en helder weten, vrijkomen kan men putten uit oude kennis die is opgedaan in vorige levens. Deze kennis komt vanuit de ziel.
  • Geeft inzicht in levensdoel. Geeft helderziende waarnemingen en bevordert de concentratie.
  • De energie werkt op de alvleesklier en bevordert de ontwikkeling van het derde oog ofwel 6e Chakra.

Affirmatie:

  • Helderheid is mij eigen en ik zie mijn weg nu duidelijk.