type 3

Enneagram type 3: De Winnaar

Gefocust op de presentatie van succes, om gewaardeerd te worden

Mensen van dit persoon­lijk­heids­type hebben het nodig om be­ves­tigd te worden om zich waarde­vol te voelen; ze jagen succes na en willen bewon­derd worden. Ze werken vaak hard, zijn compe­ti­tief en sterk ge­focust in het na­jagen van hun doelen, of hun doel nu is om de meest succes­volle verkoper in het bedrijf te zijn of de meest "sexy" vrouw in hun sociale kring. Ze hebben zich vaak op­ge­werkt en vinden gewoon­lijk het een of ander gebied waarin ze kunnen uit­blin­ken om zo de externe goed­keuring te vinden die ze zo wan­hopig nodig hebben. Drieën zijn sociaal competent, vaak extra­vert en soms charis­matisch. Ze weten hoe ze zich­zelf moeten presen­teren, hebben zelf­vertrouwen en zijn prakt­isch en gedreven. Drieën hebben veel energie en lijken vaak een soort levens­lust te be­lichamen die anderen aan­steke­lijk vinden. Ze zijn goede net­wer­kers die weten hoe ze moeten stijgen in rang. Maar hoewel Drieën geneigd zijn om succes te hebben op wat voor gebied ze ook hun ener­gie­ën focus­sen, zijn ze vaak heime­lijk bang om ver­liezers te zijn of te worden.

Drieën kunnen inti­mi­teit soms moeilijk vinden. Hun behoefte om beves­tigd te worden om hun imago verbergt een diep gevoel van schaamte over wie ze werke­lijk zijn, een schaamte waarvan ze onbewust bang zijn dat die zal worden ont­maskerd als de ander te dicht­bij komt. Drieën zijn vaak gul en innemend, maar het is moeilijk om ze echt te kennen. Wanneer ze emotioneel on­gezond zijn, kan hun narcisme een lelijke wending nemen, en kunnen ze koel­bloedig en meedogen­loos worden in het najagen van hun doelen.

Omdat het centraal staat in de type Drie-fixatie om externe bevesti­ging nodig te hebben, proberen Drieën vaak, bewust of onbewust, het beeld van succes te be­lichamen dat door hun cultuur gepromoot wordt. Drieën raken in de problemen wanneer ze werke­lijk geluk, dat afhanke­lijk is van inner­lijke staten, verwar­ren met het beeld van geluk dat de gemeen­schap gepromoot heeft. Als een Drie een "goede" baan heeft, en een "aantrek­ke­lijke" partner, zou ze bereid kunnen zijn, door zelf­bedrog dat ook zelf­verraad is, om haar inner­lijke impulsen te negeren die haar vertellen dat nog haar baan, nog haar partner haar diepere behoeften ver­vullen. Zelfs de meest "succesvolle" Drieën, die in het algemeen tamelijk geluk­kig lijken te zijn, verbergen vaak een diep gevoel van zin­loosheid. Het bereiken van een beeld bevredigt nooit echt.

Drieën kunnen zichzelf soms verkeerd typeren wanneer ze de meer opper­vlak­kige trekken van hun persoon­lijk­heid ten onrechte zien als indicatoren van hun type. Zo zou een intel­lectuele Drie zich bij­voor­beeld verkeerd kunnen typeren als een Vijf; een Drie toegewijd aan haar rol als een moeder zou kunnen denken dat ze een Twee is; een Drie in een leider­schaps­positie zou verkeerd getypeerd kunnen worden als een Acht, enzovoort. Wat de manifestatie echter ook is, de kern van de type Drie-fixatie is de diepe behoefte voor externe bevestiging.