36 Communicatie

36 Communicatie

Grondstof: Edelsteen Coelestien

Sleutels:

 • nervositeit
 • spreken
 • overbelasting
 • contacten
 • duidelijkheid

Waar kan deze remedie bij helpen:

 • De energie van de edelsteen coelestien is een steun voor mensen die introvert zijn, zich niet durven te uiten of gespannen zijn. De oorzaak is dat men negatieve ervaringen heeft gehad en niet respectvol is behandeld. Doordat men zich niet meer durft te uiten heeft dit overbelasting tot gevolg. Wanneer je met deze energie in balans bent word je steeds duidelijker in je communicatie naar je omgeving.
 • Wanneer je met deze energie in balans bent word je steeds duidelijker in je communicatie naar je omgeving.Daardoor herstelt zich de energie waardoor anderen kunnen reageren vanuit een verhoogd bewustzijn
 • Daardoor herstelt zich de energie waardoor anderen kunnen reageren vanuit een verhoogd bewustzijn doordat begrepen wordt wat je bedoelt.
 • Verbetert de verbinding met de lichtwereld om je heen en versterkt de telepathie en het contact met jouw geestelijke begeleiders.
 • Fysiek werkt deze energie op het zenuwstelsel en transformeert klachten die voortvloeien uit angstengespannenheid en nervositeit doordat je niet voor jezelf durft op te komen of gebrek hebt aan zelfvertrouwen en geeft een gevoel van veiligheid. De energie werkt op het basischakra en keelchakra.
 • De energie werkt op het basis chakra en keel chakra ofwel 1e Chakra en 5e Chakra

Affirmatie:

 • Ik communiceer op een prettige manier