Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Thamar Consult hanteert de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).


Behandelovereenkomst

Thamar Consult hanteert de Behandelovereenkomst zoals voorgeschreven door beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten).


Intake formulier

Thamar Consult hanteert onderstaande intake formulier. Het is een integraal onderdeel van het consult. Vul deze online in en verzend het vóór de datum waarop jouw consult plaats vindt. Het bespaart kostbare tijd bij aanvang consult.