galblaas holistische benadering

Galblaas

Galblaas

De galblaas is een klein, peervormig orgaan dat zich aan de rechterkant van de buik, onder de lever bevindt. De belangrijkste functie van de galblaas is het opslaan van gal. Gal wordt in de lever gevormd uit cholesterol en komt tijdens het eten vrij in het lichaam. De galblaas heeft een belangrijke functie in de vetvertering. Indien vet niet goed wordt verteerd, kan er veel vet in de ontlasting worden uitgescheiden. Dit kan duiden op een probleem met de galblaas. Soms raakt de galblaas ontstoken en in sommige gevallen kunnen dan galstenen ontstaan. Galstenen kunnen veel pijn veroorzaken en de zogenaamde ‘galgangen’ blokkeren.

Symptomen

Klachten die veroorzaakt worden door een tekort aan gal kan je herkennen aan de volgende symptomen:

 • Pijn die rechts onder de ribbenboog gevoeld wordt
 • Klachten die toenemen bij het eten van vet voedsel
 • Braken
 • Licht gekleurde, vettige ontlasting

Anderzijds kan een toename van gal ook klachten veroorzaken:

 • Diarree
 • Verstopping
 • Koorts
 • PDS-klachten (prikkelbare darm syndroom)

Oorzaken van galblaas klachten

Vrouwen hebben vaker galblaas klachten dan mannen. Er zijn een aantal oorzaken van galblaasklachten:

 • Hogere leeftijd
 • Zwangerschap
 • Overgewicht
 • Het eten van vet voedsel
 • Hoge cholesterol waarden 
 • Een ontsteking van de alvleesklier
 • Een tumor
 • Klachten na galblaasverwijdering

Beschikbare reguliere testen bij galblaas klachten

Om te achterhalen of een aandoening van de galblaas de oorzaak van darmklachten is, zijn er een aantal testen mogelijk. Het is zowel mogelijk om ontlastingsonderzoek te doen, maar het is ook mogelijk om bloedonderzoek uit te voeren.

Ontlastingstesten

Middels ontlastingsonderzoek kan het volgende onderzocht worden:

 • De vetvertering
 • Galzuren
 • Pancreas elastase

Bloedtesten

Door bloedtesten kan het volgende onderzocht worden:

 • Of er sprake is van bezinking
 • De vitamine D-waarde (mogelijk is deze te laag)
 • De Bilirubine-waarde (mogelijk is deze te hoog)
 • Gamma glutamyl-transpeptidase-waarde (mogelijk is de Gamma-GT-waarde in het bloed te hoog)
 • Of er tekenen zijn van leverschade door galstuwing, een relatief kleine verhoging van de ASAT- en ALAT-waarden treden pas later op.

Eventueel kunnen er aanvullende testen gedaan worden zoals een röntgenfoto te laten maken, of door een MRI-scan uit te voeren.

Behandeling van galblaas klachten in de regulieren zorg:

Galblaasklachten worden over het algemeen behandeld door de galstenen te verwijderen. In sommige gevallen wordt de galblaas helemaal verwijderd. Het verwijderen van de galblaas heeft echter wel bijwerkingen, omdat gal een belangrijke rol speelt in de spijsvertering.

Galblaas problemen, wat kan helpen vanuit de natuurgeneeskunde:

Galaandoeningen algemeen:

 • Hepa care (Ortholon)
 • Zeekoraal mineralen (Puro)

Galblaas ontsteking:

 • Acuut ontstekend: celzout nr. 10, wisselend met nr. 3
 • Bij stijgende koorts: celzout nr. 5
 • Subacuut stadium: celzout nr. 4, wisselend met nr. 10
 • Chronisch stadium: celzout nr. 5, wisselend met nr. 10

Galstenen:

 • Krampachtige pijn rechtsboven in de buik: celzout nr. 7
 • In interval zonder aanval (maandenlang): nr. 6, wisselend met nr. 10

Galweg ontsteking:

 • Celzout nr. 3 (ijzer) en nr. 10 (natrium)

Algemeen

Wanneer de galblaas minder goed werkt:

• Een zwaar gevoel of steken in de zij onder de ribben aan de rechterzijde. Mogelijk i.c.m. een gevoelige plek achter het rechterschouderblad.
• Pijn in de nek, vooral aan de linkerkant, die uitstraalt naar de hals
• Overgevoeligheid voor geuren en licht
• Misselijkheid
• Afkeer van vet voedsel of van voedingsmiddelen met een sterke geur
• Een halfuur of uur na het eten een bemoeilijkte spijsvertering
• Een adem die vaag naar appels of aceton ruikt
• Onregelmatige aanvallen van hoofdpijn, vooral in het weekend als je je kunt ontspannen
• Problemen met te slijmvliezen, sinusitis, huidallergieën, pukkels, haard dat snel vet wordt.
• Een zekere geïrriteerdheid, een veelvoorkomende reactie als de galblaas niet goed werkt.

Bepaalde emoties of gedragingen werken de galblaas tegen en omgekeerd kan een ontregelde galblaas een negatieve weerslag op het denken en gedrag hebben.

Het ‘galblaastype’

• Altijd bezorgd: het galblaastype leeft continu in zorgen, maakt zich zorgen om niets. Dit heeft een verkrampende en irriterende werking op de galblaas. Omgekeerd, als de galblaas de zwakke plek is, maakt dit het galblaastype nog bezorgder en angstiger.
• Voornamelijk materiële stress: de galblaas reageert niet op filosofische zorgen. Het ondergaat de invloed van het alledaagse, de routine, het detail.
• Ergernis: “ik erger me om niets” zegt het galblaastype vaak. Als dat chronisch wordt, trekt hij de problemen bijna aan.
• Overgevoeligheid en hyperactiviteit: het galblaastype is zeer prikkelbaar. Kan door het minste of geringste al geïrriteerd raken. Je moet altijd op je woorden letten bij galblaastypes.
• Bang voor zelfs kleine conflicten: het galblaastype ergert zich al bij het zien van 2 mensen die ruzie hebben. Het lijkt of hij erg gevoelig is voor de sfeer en de negatieve energie die sommige situaties oproepen.
• Behoefte aan geografische stabiliteit: het galblaastype houdt er niet van zijn gewoonten te moeten veranderen. Hij heeft zijn kleine wereld met het dagelijks bekende houvast nodig.
• Moeite met vertrekken en afscheid nemen: als vertrek een beproeving wordt of bij moeilijke scheidingen. Het hart kan het bij te pijnlijke scheidingen overnemen.
• Examenvrees en vrees voor confrontaties.
• Een uitzonderlijke stiptheid: het galblaastype kent een bijna obsessieve stiptheid en kan er niet tegen om te laat te komen of dat anderen te laat zijn.
• Een tikje jaloers: hij lijdt aan stemmingswisselingen en is enigszins haatdragend. Hij is jaloers als hij niet tegen een ander op kan. Iemand met een gevoelige galblaas wil graag stabiliteit en vreedzame relaties, maar soms is hij het zelf die het conflict zoekt.

Zelfzorg voor de galblaas

Op fysiek vlak
Maak er een gewoonte van regelmatig ademhalingsoefeningen te doen.
• Stretching is ideaal om het lichaam en de galblaas te ontspannen.
• Leer je ribben aan de rechterzijde te masseren. Begin bij de navel en ga omhoog naar de ribben totdat je met je vingers een gevoelige of misschien pijnlijke plek vindt. Blijf op deze plek werken met lichte, draaiende bewegingen. Als de massage goed en op de juiste plek wordt uitgevoerd zul je ervan gaan kwijlen: geconditioneerde reflex.
• Denk eens aan een osteopaat. Deze kan direct op de galblaas werken.

Op voedingsgebied
• Voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden: chocolade, koffieroom, conserveringsmiddelen op basis van zwavel (E220-E227) (sulfieten).
• Wees voorzichtig met wijn.

Op psychisch vlak

- Vermijd ergernissen, deze kunnen de galblaas blokkeren
- Neem wat meer tijd om je voor te bereiden en neem ruim de tijd om ergens te komen
- Bereid je reizen, verhuizing, veranderingen in je leven met zorg voor
- Ga zo mogelijk weg van een plaats waar zich een conflict voordoet. Zoek de spanningen niet op, zeker niet als je je niet lekker voelt of al gespannen bent.

Galblaasmeridiaan punten: (EFT: Naast oog)


De galblaas is het orgaan dat betrokken is bij beslissingen en het bepaalt de respons of handelswijze.

De galblaas meridiaan reguleert de galblaas en werkt nauw samen met de lever en is verbonden met het hart.

De galblaas staat in directe verbinding met emoties die te maken hebben met geven en ontvangen van liefde en met afwijzing en agressie in de zin van bitterheid en ergernis.

Gal is veelal de bitterheid die zijn oorsprong heeft in problemen met de hartkwaliteit. E.e.a. heeft o.a. te maken met geloof in jezelf, zoals: liefde, vrede en geluk. Eigen verantwoording willen dragen maar ook graag controle willen hebben. Weet ook dat jij jezelf vanuit denken problemen en beperkingen oplegt en mogelijk daardoor gevoelens op anderen projecteert.

Oplaadmoment van de gal: tussen 23:00 en 01:00 uur.

Fysieke klachten:

• galwegen en bloedcirculatie van de galblaas, galstenen
• spijsverteringsstoornissen (bovenste deel darmstelsel), spijsverteringsklieren
• bloeddrukregulering
• bloedarmoede
• immuunsysteem
• storingen in de leverfuncties
• allergieen en/of toxines
• hoofdpijn ten gevolge van verkeerde voeding, achterhoofdpijn
• Mineralen: nikkel
• duizeligheid
• misselijkheid
• slechte vertering van vetten
• stijve spieren aan de zijkant van het lichaam
• vermoeide benen

Psychische klachten:

• Te weinig gal spuwen: gevolg galbulten (emoties moeten naar de oppervlakte komen omdat persoon ze wegduwt)
• Verbittering
• Niet kunnen vergeven
• Prikkelbaar, geirriteerdheid, frustratie, boosheid, cynisch zijn is verkapte boosheid
• Niet kunnen loslaten
• Problemen met besluitvaardigheid en doelbewust handelen, besluiteloosheid, doelloosheid
• Ongeduld
• Verlegenheid
• Overambitieus zijn
• Gebrek aan initiatief
• Gejaagdheid

Thema: Zelfverantwoordelijkheid

Je zult merken dat sommige thema’s erg op elkaar lijken maar ze vertonen toch wezenlijke verschillen. De neiging bij dit thema is dat je je interne zaken projecteert op de wereld. Als het niet goed met je gaat, dan ligt het altijd aan iemand anders.

Als iedereen zijn werk zou doen zoals het hoorde, dan was alles perfect. Je vindt de meeste mensen incompetent en het frustreert je dat men niet is zoals jij. Het is moeilijk voor je en je bent vaak geïrriteerd.

Waar je als ziel voor hebt gekozen is leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en niet de schuld af te schuiven op anderen; je niet meer laten frustreren als men niet aan je verwachtingen voldoet. Je moet leren het verleden los te laten en speelser te worden. Je moet leren inzien dat tegenslagen vermomde lessen zijn. Frustratie betekent dat je iets nieuws aan het leren bent, maar nog niet weet wat.

Je bent hier om jouw meesterwerk neer te zetten en dat zal weer effect hebben op de levens van vele anderen. Je bent geen slachtoffer, maar iemand die je wereld mede creëert.

Ieder zal zijn plaats moeten innemen en daar de verantwoordelijkheid voor dragen. Heb jij de plaats ingenomen die je moet innemen? Of speel je nog een rol omdat iedereen meespeelt? Heb je een volwassen relatie met je ouders of laat je je nog steeds aanpraten dat je hun kind bent en aan hun verwachtingen moet voldoen?

Welke remedie kan werken:

4: Mededogen

Wat je mogelijk herkent:
Introvert omdat je het vertrouwen in jezelf bent verloren doordat je niet rechtvaardig bent behandeld.
Eenzaamheid en afgesloten van de buitenwereld.

Werking:

 • Geeft inzicht in de oorzaak zodat deze losgelaten kan worden.
 • Je krijgt meer interesse voor je eigen omgeving.
 • Verwerking van verdriet en trauma's.
 • Geeft doorstroming in de gevoelens en lost daardoor afgescheidenheid op.
 • Belicht de oorzaak van het zich afgescheiden voelen.
 • Maakt mild bij vergevingssessies, zodat men weer vanuit eigen kracht gaat handelen.
 • Helpt weer van jezelf houden en je minder schuldig te voelen.
 • Weer vanuit hart communiceren.
 • Transformeert voorwaardelijke liefde naar onvoorwaardelijke liefde.

16: Geestelijke groei en evenwicht

Werking:

 • Werkt op de bijnieren.
 • Deze energie werkt op de zonnevlecht en geeft een betere doorstroming naar het hartchakra.
 • Geeft inzicht in de de soms nog onbewuste overtuigingen die vanuit ervaringen in dit leven of vorige levens tot blokkades hebben geleid.
 • Herstelt de balans tussen lichamelijke en geestelijke energie.
 • De energie werkt op de bijnieren.
 • Bevordert de geestelijke groei.
 • De energie reinigt de galblaasmeridiaan.

Affirmatie:

Er is doorstroming op alle niveaus, zodat ik geestelijk kan groeien.

Celzout nr. 2 (Calcium Phosphoricum) heeft ook een relatie met de galblaasmeridiaan.