Niermeridiaan is een energiebaan die meetbaar is
met de unieke Holistische Vitaliteitsscan van Thamar Consult

Niermeridiaan


De nieren zorgen voor het reguleren van de samenstellende delen van de lichaamssappen, het leveren van vitale componenten aan alle delen van het lichaam, en door hormonale regulatie voor het besturen van het hele lichaam. Samen met de blaas verantwoordelijk voor het reinigen van lichaamssappen. Deze staan centraal voor de vochthuishouding en hebben van doen met emoties en mede daardoor storing in de nierfuncties. Een conflict “tussen de nieren” heeft bijna altijd van doen met de noodzaak om verouderde, giftige emoties te verwijderen.


Het EFT punt nier (begin sleutelbeen). Thema is angst. Harmoniseringspunt links heeft meer effect dan rechts.


Niermeridiaan punten en verbanden:

PuntenAlgemeen
NI1Staan voor wie je bent.
NI2Je grenzen accepteren. Weten te stoppen voor je aan je grens bent.
NI3Ongeremd (kunnen) zijn wie je bent. Ongeremd (kunnen) handelen.
NI4Je in beweging zetten na stilstand. Weer op gang komen.
NI5Ondanks pijn je vertrouwen in je open gevoel durven vasthouden. Accepteren, dat voelen pijn doet.
NI6PUNT VAN HET NATUURLIJKE TEMPO EN DE NATUURLIJKE ONTWIKKELING
NI7Veranderingen in het leven durven aanbrengen en durven toelaten.
NI8Duidelijk zijn en weten dat je duidelijk bent.
NI9Ondanks angst je gevoelens waar willen hebben en ze ook uitspreken.
NI10Je innerlijke koude (kunnen) toelaten. Jezelf energie, beweging en innerlijke warmte toestaan.

Vanuit kwetsbaarheid kunnen vragen wat je nodig hebt.

NI11De vrijheid nemen om over je eigen seksualiteit, of seksuele pijn (als dader of als slachtoffer), te praten.
NI12Jezelf niet misbruiken. Je niet laten gebruiken.
NI13Open zijn, zelfs als dat betekent dat er dan pijn komt. Accepteren dat voelen pijn doet.
NI14Jezelf serieus nemen. Staan voor wie je bent, of voor wat je doet.
NI15Openstaan voor wat er gezegd wordt.
NI16De onveiligheid in jezelf toelaten.
NI17PUNT VAN DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.
NI18PUNT VAN MEDEMENSELIJKHEID.
NI19De daad bij het woord voegen. Tot werkelijk handelen overgaan.
NI20PUNT VAN DE LEVENSDRANG.
NI21PUNT VAN DE INNERLIJKE VREDE. PUNT VAN TEVREDENHEID EN VOLDOENING.
NI22PUNT VAN HET INNERLIJKE RITME.
NI23Je vertrouwen openstaan voor de pijn in jezelf.
NI24Je vraag naar aandacht erkennen en overgaan tot activiteit.
NI25Problemen, of vragen, kunnen loslaten. Je kunen overgeven en alles zo laten zijn als het is.
NI26Duidelijk zijn naar jezelf. Durven zien wat je weet en erop vertrouwen.
NI27Persoonlijke groei in jezelf, in je gevoel, zoeken.


In de innerlijke (familie) sfeer heeft dat van doen met de linker nier en bij de uiterlijke (mentale) sfeer heeft het betrekking op het maatschappelijk gebeuren (werk). Het geeft aan wat wij in de ander positief of minder positief willen zien of zien. Te denken valt aan verdriet of teleurstelling en het daardoor niet kunnen uiten. Maar ook hoe wij in deze met ons zelf om gaan zoals: verandering durven aanbrengen, je grenzen accepteren, onveiligheid toelaten, persoonlijke groei in jezelf en je gevoel zoeken.


Het oplaadmoment van de nieren is tussen 17:00 en 19:00 uur.


Mogelijke Fysieke klachten bij disbalans (meer disbalans is meer herkenning van klachten):

 • Beenderen, voeten, breekbare botten, 1e en 2e chakra
 • chronische vermoeidheid, 2e chakra
 • keelpijn, 2e chakra
 • nieren, waterhuishouding, vaak moeten plassen, nierinfecties, problemen met de urinewegen, dorst, 2e chakra
 • PH regulering/zuurbase balans
 • Epifyse (pijnappelklier)
 • thymus
 • rectum
 • oedeem
 • ademhaling
 • huid
 • hart
 • slechte tanden
 • zenuwen
 • seksuele problemen
 • hartkloppingen
 • oorsuisinqen, 2e chakra
 • slaapproblemen, 2e chakra
 • stijfheid of pijn in de onderruq, 2e chakra
 • aandoeningen aan voortplantinqsorqanen, 2e chakra
 • Mineralen tekort: zink, kobalt, koper (heeft te maken met planeet venus (relaties), lithium

Mogelijke Psychische klachten bij disbalans (hoe meer disbalans hoe meer herkenning van klachten):

 • innerlijke onrust
 • anqsten , 2e chakra
 • bezorqdheid, 2e chakra
 • onqeduld, 2e chakra
 • qebrek aan wilskracht en doorzettinqsvermoqen, 2e chakra
 • rusteloosheid, 2e chakra
 • bang
 • onzeker
 • weinig vertrouwen
 • achterdocht
 • seksuele onzekerheid
 • problemen met trouw
 • gebrek aan emoties

Thema: Vrijheid

Vrijheid is het loslaten van angst; vertrouwen en weten dat alles uiteindelijk goed komt, in het besef dat je sterker uit elke moeilijke situatie komt. Vrijheid ervaar je door alle angsten, zorgen en twijfels los te laten. Ook het loslaten van zekerheden geeft vrijheid. Vrijheid is het ervaren van diepe rust en het openen van je hart voor het diepere.


De door Thamar (tijdens een consult) samengestelde  energetische remedie mix (10) kan helpen om de balans te herstellen:

Wat je mogelijk herkent:
Als je je onbewust schuldig voelt, kan dit leiden tot lichamelijke klachten.

Werking:
Geeft doorstroming door het hele lichaam, onbewuste blokkades worden bewust. Werkt op de hele wervelkolom. Trauma’s kunnen bewust worden, die vaak langdurig zijn weggestopt. Deze kunnen verwerkt worden zonder de pijn opnieuw te moeten beleven. Werkt op energetische blokkades en karma uit vorige levens, die vanuit ego zijn ontstaan. Door deze nu bewust te worden, kunnen ze vergeven worden, zodat het karma wordt doorbroken. De energie helpt om alle fysieke, geestelijke en astrale belasting los te laten. Werkt transformerend op alle karma dat in alle levens is opgebouwd. Ondersteunt het proces van loslaten.


Het mineraal ijzer kan ook helpen om deze balans te herstellen.


Affirmatie die helend kan werken:
Ik ben nu in balans met de materie en heb alle begeerte losgelaten.

Natuurlijk zou het beter zijn om zeker te weten welke meridianen wel of niet in balans zijn. 

En als we dat weten dan is het ook mijns inziens ook belangrijk om de oorzaak te achterhalen en te behandelen. 


Ik heb een unieke Holistische Werkwijze & Vitaliteitsscan ontwikkeld waarmee ik jou kan doormeten en jouw hulpvraag of klachten anders zal benaderen. Je ontvangt van mij een behandelplan op maat in de brede zin van het woord. 


Misschien tot horens of ziens!

Vriendelijke groet, Thamar Blok

Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam
Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam