De maagmeridiaan is een energiebaan
die meetbaar is met de unieke Holistische Vitaliteitsscan van Thamar Consult

De maagmeridiaan


Heeft te maken met het hele bovenste deel van de spijsvertering, van de lippen, via de mondholte, slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Het is zijn taak deze delen goed te laten werken, het heeft te maken met bewegen en lichaamswarmte.


Het EFT punt van de maagmeridiaan zit onder de ogen. Het thema is zorgen.


Maagmeridiaan punten en verbanden:

PuntenAlgemeen
MA1Oog WILLEN hebben voor de realiteit. De realiteit willen zien.
MA2Uitdrukking geven aan wat er in je omgaat. Naar buiten komen met wat je ziet.
MA3Wat je tegenkomt in je leven met positieve kracht tegemoet durven treden.

Durven toelaten dat er in alles iets positiefs aanwezig is; iets dat jou verder moet brengen.

MA4Jezelf in het gevoel voeden.
MA5Je gebruik van macht (h)erkennen. Ruimte kunnen geven aan de ander.
MA6Het gevoel laten zijn, zo als het is.
MA7Juist in moeilijke momenten achter jezelf en achter je gevoel blijven staan.
MA8Je bewust zijn van je verwachting naar de ander.

Kunnen geven om te geven, zonder iets terug te verwachten, en ook kunnen niet-geven.

MA9De macht in je stem erkennen en loslaten. Je bewust zijn van de stem die je gebruikt.
MA10Je stem op de juiste manier gebruiken.

Je stem gebruiken, waarvoor je haar gekregen hebt; om uiting te geven aan de mens die in je leeft.

MA11PUNT VAN GEVOELIG ZIJN.

Je gevoelens laten zijn en laten zien.

MA12Je jaloezie en afgunst een halt toeroepen.

WILLEN zien wie je bent, wat je hebt, wat je kunt en de waarde daarvan WILLEN toelaten.

Je bewust zijn van je eigen uniek-zijn en zien dat je die jaloezie niet nodig hebt.

MA13Je afhankelijkheid een halt toeroepen.

Zorg dragen voor je eigen aandacht en energie.

MA14Achter jezelf staan.
MA15Je gaven en talenten WILLEN zien en WILLEN waarderen.
MA16Je bezig houden met, bezig zijn met, werkelijk leven.
MA17Jezelf positieve waarden WILLEN geven.
MA18Je hardheid erkennen.

Zachtheid in jezelf toelaten.

Je negatieve gewoonte WILLEN zien en je toestaan dat dit (eigenlijk) niet prettig kan voelen.

MA19Je emoties toelaten zoals ze zijn, niet minder, maar ook niet meer.
MA20Vertrouwen geven aan jouw gevoel en aan je lichaam zodat je leert te weten vanuit jouw gevoel.
MA21Jouw gevoelens en jouw (tegen)argumenten erkennen.
MA22Erkennen dat je sarcasme en spot gebruikt om jezelf een houding te geven.

Jouw sarcasme en spot een halt toeroepen.

MA23Jouw grenzen WILLEN accepteren.
MA24Vertrouwen op jouw gevoel dat je de waarheid achter woorden doet ervaren.
MA25PUNT VAN DE INNERLIJKE RUST.
MA26Niet bang zijn om uit je gewoonte te stappen.

Daadwerkelijk uit je gewoonte stappen.

Leven, beleving en nieuw leven durven toelaten.

MA27PUNT VAN DE VERGEVING.
MA28Ook in het goede jouw realiteit, jouw grenzen en jouw (on) mogelijkheden willen zien.
MA29Jouw wraak erkennen en een halt toeroepen.
MA30Het mooie en waardevolle van het lichaam zien, omdat je het wilt zien.
MA31Jouw seksuele onvrijheid inzien en aanvaarden en van daaruit een nieuwe weg durven inslaan.
MA32Erop kunnen vertrouwen, dat het er al voor jou is, en beseffen dat je het naar je toe komt; dat je daar niets voor hoeft te forceren.
MA33Zwak mogen zijn.
MA34Op je eigen kracht kunnen vertrouwen.
MA35Een halt toeroepen aan de druk, de eisen en de stress, die je jezelf oplegt.
MA36PUNT VAN LEVEN IN DE REALITEIT. PUNT VAN GEAARD ZIJN.
MA37Jouw plaats innemen.
MA38De mens die je bent durven aanvaarden en durven zijn, zowel in zijn positieve als in zijn negatieve aspecten.
MA39Jouw zelfdestructie erkennen en jezelf een halt toeroepen.
MA40Tot handelen over durven gaan, omdat je de impuls daartoe hebt, nog zonder te weten, of het goed, of niet goed is, wat je doet.
MA41Jouw eigen richting in het leven bepalen en daar ook naar handelen.
MA42De verwachting naar jezelf (h)erkennen en deze ook durven loslaten.
MA43Gevoelens van pijn, zwakte, of angst, durven doorleven en beseffen dat ze groei in jouw leven moeten brengen.
MA44Jezelf de tijd en de rust gunnen.
MA45Ruimte kunnen geven aan de ander, ook al heb je rechten.

Beseffen dat je niet meer of beter bent.

 

Het centrum van (spijs)vertering of verdeling.

De maag toetst de emotie, het gelijk, het ongelijk of de investering buiten of in jezelf. De sleutel: Het is een vorm van overgeven aan … waarna je zal beseffen dat je o.a. door het ervaren van angst, zwakte, verbittering, teleurstelling en pijn
groei en acceptatie in je leven kunt brengen.

     

Het oplaadmoment van de maag is tussen 07:00 en 09:00 uur.


Mogelijke Fysieke klachten bij disbalans (meer disbalans is meer klachten herkenning):

 • hoofdpijn (3e chakra)
 • maaq problemen, oprispingen, maagzuur, maaq zweren, eetstoornissen, misselijkheid, maagpijn, onrustige maag, opgeblazen gevoel, winderigheid, gebrek aan eetlust (1e en 3e chakra)
 • slapeloosheid (3e chakra)
 • stijve benen, stijve nek, spanning in nek en schouders (3e chakra)
 • vaak zin in koude dranken (3e chakra)
 • allerqieen (4e chakra)
 • beenmerg
 • mannelijk voortplantingssysteem, testosteron
 • dunne darm: slijmvlies, spieren
 • jicht
 • pijn in de lies
 • spieren voorzijde been
 • problemen met tanden, kiezen (kiespijn), tandvlees, onderkaak, kaakgewricht, kaakholtes
 • astma
 • problemen met knieen, enkels
 • opslag zware metalen (lood, kwik, cadmium)
 • Mineralen te kort: ijzer, zink, calcium (12)
 • snelle uitputting

Mogelijke Psychische klachten bij disbalans (hoe meer disbalans, hoe meer klachten herkenning):

 • emotionele spanninq als qevolq van mentale spanninq (piekeren) (6e chakra)
 • in verleden blijven hangen, overmatige herinneringen
 • perfectionist
 • obsessief gedrag
 • overmatig zorgen maken over onbelangrijke details
 • overbezorgd, zorgen (3e chakra)
 • nerveus
 • mensen zijn niet te vertrouwen, teleurstelling
 • wrijving tussen hoofd en hart (denken en emotie)
 • opkroppen of wegduwen van emoties
 • sterke prikkelbaarheid

Thema: Vertrouwen
Wanneer je een type bent dat zich snel zorgen maakt over van alles en nog wat, dan is een van de belangrijkste thema’s bezorgdheid. Dat betekent dat je geen vertrouwen hebt en negatieve energie het universum instuurt. Je bent gefixeerd op wat er kan misgaan en ziek vaak “the worst case scenario”.  Je bereidt je voor op iets wat misschien nooit zal gebeuren.

Hierdoor trek je vaak datgene aan wat je juist niet wilt. Je realiteit wordt immers datgene waarop je je aandacht richt. Door de zorgen stress je je lichaam en krijg je te veel nerveuze energie, waardoor je je lichaam weer uitput en vatbaarder maakt voor ziekten.

De door Thamar (tijdens een consult) samengestelde energetische remedie mix (8) kan helpen om de balans te herstellen:

Wat je mogelijk herkent:
Te veel vanuit denken handelen en te weinig vanuit jouw eigen gevoel. Te veel pieken en tobben omdat je jezelf wil controleren, uit angst om fouten te maken. Daardoor ontstaat vaak twijfel over keuzes die je kan maken. Geblokkeerde emoties.

Werking:
Maakt standvastiger, jouw doel wordt duidelijker zichtbaar. Helpt bij het meer geloven in jouw eigen kracht. Helpt meer van jezelf houden. Evenwicht kan weer worden hersteld doordat gevoel en denken in balans worden gebracht.


Het mineraal Calcium (12) kan ook helpen om deze balans te herstellen.


Affirmatie die helend kan werken:
Mijn gedachten en gevoelens zijn volledig in harmonie.

Natuurlijk zou het beter zijn om zeker te weten welke meridianen wel of niet in balans zijn. 

En als we dat weten dan is het ook mijns inziens ook belangrijk om de oorzaak te achterhalen en te behandelen. 


Ik heb een unieke Holistische Werkwijze & Vitaliteitsscan ontwikkeld waarmee ik jou kan doormeten en jouw hulpvraag of klachten anders zal benaderen. Je ontvangt van mij een behandelplan op maat in de brede zin van het woord. 


Misschien tot horens of ziens!

Vriendelijke groet, Thamar Blok

Maagmeridiaan
Holistisch Energetisch Natuurgeneeskundig Orthomoleculair therapeut Delft, regio Den Haag, Rotterdam