Dunne darm meridiaan is een energiebaan
die meetbaar is met de unieke Holistische Vitaliteitsscan

Dunne darm meridiaan


De dunne darm meridiaan vormt samen met de hart meridiaan een ying-yang koppel. Deze zet voedsel om in voedingsbestanddelen waaruit bloed en weefsel worden geproduceerd. Is  verbonden met het functioneren van de eileiders en het in stand houden van een regelmatige menstruatie. Storingen in de dunne darm meridiaan hebben te maken met schrik of het onderdrukken van woede. Behandeling van dit punt kan helpen bij verkoudheid en maakt de luchtwegen vrij.


EFT Punt Dunne Darm (karate punt) – emotionele instabiliteit.


Dunne darm meridiaan punten en verbanden

PuntenAlgemeen
DU1Jouw gevoelens vrij kunnen uitspreken vanuit het vertrouwen dat het goed is.
DU2Jezelf, jouw gedachten, de ander n de dingen om je heen, zo kunnen laten zijn als zij zijn.
DU3VREUGDEPUNT.
DU4PUNT VAN DE OVERGAVE.
DU5In moeilijke situaties naar jouw lichaam blijven luisteren en op jouw innerlijke kracht vertrouwen.
DU6Je er bewust van zijn wat je jezelf met negatief denken aandoet.
DU7Jouw dwang bewust onder ogen zien en ervaren, zonder jezelf of jouw handelen erdoor te laten bepalen.
DU8PUNT VAN DE BLIJHEID.
DU9Jouw eigen realiteit onder ogen willen zien.
DU10Jezelf en het leven vanuit positieve kracht bezien.
DU11Jezelf ruimte en vrijheid geven om te zijn.
DU12Jezelf een plaats geven in waarde en liefde.
DU13In jezelf naar binnen gaan.

Met jouw innerlijk in contact staan.

DU14Openstaan voor en luisteren naar water er gezegd wordt.
DU15Jouw eigen gedachten loslaten en daardoor openstaan voor de ander.

Niet wachten tot het fout gaat.

Leren omgaan met zaken die onvermijdelijk zijn.

DU16De dingen onder ogen zien zoals ze zijn.
DU17Jezelf en de ander de gelijkwaardige, juiste plaats geven.

De spanning uitspreken die jou doet kletsen.

Niet meegaan in kletsen en moet praten; het zelfs een halt oeroepen.

DU18Je ervan bewust zijn dat achter gedachten, woorden en gedrag, gevoelens schuilgaan.
DU19Met jouw hart luisteren.

Luisteren naar gevoelens die achter woorden verborgen zijn.

Woorden tot jouw gevoel laten doordringen.


De dunne darm meridiaan heeft te maken met het verteringsproces. M.a.w. hoe gaan we met de dingen om.
Zoals klachten over miskenning, boosheid, ergernis en zelfs bitterheid. De dunne darm weerspiegelt ook je Ego in de vorm van in hoeverre jij jezelf kunt maar vooral ook wil zijn. Vastzittende aspecten zijn: ontevredenheid maar ook analyseren, zwart kijken, te moeten bewijzen, treurig, verdrietig. Open aspecten zijn: geestelijke groei, tevredenheid, accepteren van de mogelijkheden.


Het oplaadmoment van de dunne darm is tussen 13:00 en 15:00 uur.


Mogelijke Fysieke klachten (meer disbalans is meer klachten):

 • pijnlijke rommelende buik, buikpijn
 • spijsverteringsproblemen (diarree, constipatie, darmschimmels, candida, darmbacterien, appendix, winderiqheid)
 • storinqen in de spijsverterinq bij het opstaan
 • slijmvliezen van darmkanaal, neus, keel, longen, huid (epitheel), etc.
 • allergieen
 • problemen met de mond, gebit
 • ogen
 • hoofdpijn
 • oren: oorpijn, oorsuizen, gehoorproblemen, externe gehoorgang
 • tenniselleboog, pijn in de ellebogen, pijn in de schouders, problemen met het strekken van de arm en het draaien van de nek ontstaan, schouderbladen pijn
 • stijve nek (want deze meridiaan heerst ook over de gewrichten en is verbonden met de buikspieren en dijbeenspieren)
 • hormonen: bijschildklier (calciumstofwisseling)
 • hart: linker ventrikel
 • concentratie, korte termijngeheugen, onvermogen om gedachten vast te houden

Mogelijke Psychische klachten (hoe meer disbalans, hoe meer klachten):

 • verloren
 • kwetsbaar
 • overgevoelig
 • in de steek gelaten
 • onzeker
 • onderdrukte gevoelens
 • besluiteloosheid
 • gebrek vaan eigenwaarde
 • gebrek aan vreugde
 • verdriet
 • somberheid
 • gebrek aan geestkracht
 • gebrek aan ijver
 • mentale rusteloosheid

Thema: Dankbaarheid

De onderliggende houding van dankbaar zijn is leren volledig bij onszelf te blijven en niets aan te nemen. We moeten de zaken leren voelen die ons pijn doen (kwetsbaarheid) en we moeten onze aandacht richten op de zaken die goed gaan in ons leven. Dat is de perfecte harmonie tussen hart en hoofd, vanuit kwetsbaarheid steeds komen naar dankbaarheid.

Kwetsbaar zijn moet leiden naar reflectie en heling. Reflectie brengt ons weer naar dankbaarheid en de lessen die we aan het leren zijn. Kwetsbaarheid is niet bedoeld om aandacht, medelijden en liefde te krijgen, maar is de deur naar heling van de ziel, waardoor we steeds minder kwetsbaar worden. Mensen die hun kwetsbaarheid verbergen, ontnemen zichzelf een kans om te helen; het vereist juist in je kracht staan om volledig kwetsbaar te zijn. Door eerlijk tegenover onszelf te zijn en het HEELAL-principe toe te passen kunnen we de onderliggende verwondingen helen. Herkennen: van de kwetsuur.
Erkennen: ja, het is zo.
Ervaren: de pijn toelaten.
Les leren: welke les leer ik?
Accepteren: van onze pijn, onszelf en de ander
Loslaten: van het verleden en ons hart helen.


De door Thamar (tijdens een consult) samengestelde energetische remedie mix (11) kan helpen om de balans te herstellen:
Wat je mogelijk herkent:
Te open staan voor alle informatie. Vaak paranormale mensen. Steeds terugvallen in dezelfde patronen.

Werking:
Zet je meer in het hier en nu. Alleen vanuit daar kun je makkelijk naar binnen keren zodat je op je innerlijk weten kunt gaan vertrouwen. Kennis uit vorige levens kan naar boven komen, zodat je hieruit kunt putten. Deze kennis zit opgesloten in je keelchakra. Ondersteuning voor mensen die in een verwerkingsproces zitten. Voor inzicht in het doel van de levenslessen, die jouw ziel heeft gekozen voor de eigen groei. Helpt je om meer bij jezelf te blijven en geeft een bescherming om de auralagen heen. Bevordert de concentratie.


Het mineraal Kalium (5) kan ook helpen om de balans te herstellen.


Affirmatie die helend kan werken:
Het innerlijke weten opent in mij.

Natuurlijk zou het beter zijn om zeker te weten welke meridianen wel of niet in balans zijn. 

En als we dat weten dan is het ook mijns inziens ook belangrijk om de oorzaak te achterhalen en te behandelen. 


Ik heb een unieke Holistische Werkwijze & Vitaliteitsscan ontwikkeld waarmee ik jou kan doormeten en jouw hulpvraag of klachten anders zal benaderen. Je ontvangt van mij een behandelplan op maat in de brede zin van het woord. 


Misschien tot horens of ziens!

Vriendelijke groet, Thamar Blok

Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam
Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam