Drievoudige verwarmer meridiaan is een energiebaan
die meetbaar is met de unieke Holistische Vitaliteitsscan

Drievoudige verwarmer meridiaan 


De drievoudige verwarmer meridiaan heeft de functies, ademhaling, spijsvertering en uitscheiding. Heeft een link met de schildklier en bijnieren. De vitale taak van dit meridiaan is het reguleren van het watermetabolisme.
Storingen in de drievoudige verwarmer meridiaan resulteren in een defensieve houding en voortdurend op zijn/haar hoede zijn, waardoor men minder goed met andere overweg kan. Behandeling op dit punt kan men inzetten tegen spanningtoestanden als gevolg van psychische oorzaken.


EFT Punt Drievoudige verwarmer – zwaarmoedig


Drievoudige verwarmer/Hartbeschermer punten

PuntenAlgemeen
DR1Zonder negatief eigenbelang op jezelf kunnen wijzen.

Weten dat je belangrijk bent, ook als je niet op jezelf wijst.

DR2De woorden van een ander zo toelaten zoals ze zijn.
DR3Je overgeven aan, je laten leiden door, jouw gevoel.
DR4PUNT VAN DE EIGEN REALITEIT.
DR5PUNT VAN DE SOEPELHEID.
DR6In je houding jezelf zijn.
DR7PUNT VAN DE REALITEIT.
DR8In realiteit met negatieve gevoelens en gedachten omgaan.

Negatieve gevoelens en gedachten als een menselijk deel van jezelf aanvaarden.

Je laten zien zoals je bent.

DR9Het mooie en positieve van jezelf willen zien en toelaten.
DR10Je koppig vasthouden onder ogen willen zien.
DR11Grenzen verleggen vanuit innerlijke kracht: vanuit luisteren, toegeven en loslaten.
DR12Ook het positieve op jezelf kunnen betrekken.
DR13Je zwakte of kwetsbaarheid toelaten en laten zien.
DR14PUNT VAN DE MOED.
DR15PUNT VAN DE “STERKE SCHOUDER”.
DR16Jezelf zien en beleven vanuit een innerlijke kracht die geen verdere uiting behoeft.
DR17Je eigen gevoelswereld aanvaarden als een persoonlijk bewijs dat jij dit bent en dat jij leeft.
DR18Kunnen luisteren.
DR19De stilte durven opzoeken om daarin de confrontatie met jezelf te ervaren.
DR20Laten horen wat er in je speelt.
DR21Luisteren naar jouw lichaam.

Doen waar jouw lichaam om vraagt.

DR22Tot handelen overgaan, ook als je nog niet weet, of dit je wel tot de oplossing brengt.
DR23Toelaten dat je hetzelfde bent en je hetzelfde gedraagt als de ander.

De ander durven zien als jouw spiegel.

 

De drievoudige verwarmer meridiaan heeft te maken met:
De realiteit zowel innerlijk als uiterlijk onder ogen durven en willen zien en botsingen willen voorkomen. Jezelf een houding willen geven maar ook koppig en vasthoudend zijn. Risico willen vermijden maar ook graag een schouder willen hebben. Jezelf toestaan, gezien, gehoord of begrepen te worden. Met andere woorden: luisteren naar je lichaam en daarbij horen wat er speelt om tot handelen over te kunnen gaan. De functies beinvloeden alle 11 andere meridianen. Hij functioneert als thermostaat en past onze lichaamstemperatuur aan als de temperatuur buiten verandert. Geeft psychisch en fysiek evenwicht. Hij zorgt voor de transformatie en transport van water en vloeistoffen door het lichaam.


Het oplaadmoment van de drievoudige verwarmer meridiaan is tussen 21:00 en 23:00 uur.


Mogelijke fysieke klachten (meer disbalans is meer klachten:

 • Klier- en hormoonstoornissen
 • Schilklierfunctie, schildklierproblemen, qewichtsveranderinqen, 4e chakra
 • Bijniermerg, adrenalineproblemen, Vermoeidheid, 4e chakra
 • Hypofyse (plaats van de melatoninesecretie)
 • spijsverterinqsklachten, spanninq in het buikqebied, 4e chakra
 • allerqieen, 4e chakra
 • Overgangs/menstruatie klachten
 • Weergevoeligheid, koud qevoel, 4e chakra
 • Oorsuizingen, oorpijn, 4e chakra
 • Gevoeligheid voor infecties, ontvankelijkheid voor verkoudheid en qriep, 4e chakra
 • Schouderproblemen, tennisarm, spanninq in armen en schouders, een zwaar qevoel in armen en benen, 4e chakra
 • verdoofde zintuiqen, 2e chakra
 • loom qevoel, 4e chakra
 • alvleesklier, 3e chakra
 • Alle slijmvliezen in het hele lichaam
 • Mineralen: jodium, selenium, verhouding calcium natrium

Mogelijke psychische klachten (meer disbalans is meer klachten:

 • Instabiel
 • Wanhoop
 • Zwaarmoedig
 • Verwardheid
 • Hopeloos
 • Eenzaam
 • Depressie
 • Problemen met innerlijke balans en nonchalance
 • Vaak zeer spiritueel, 1e chakra
 • huilen zonder bewuste reden, 4e chakra
 • angst
 • stemmingswisselingen
 • hyperactieve emoties

Thema: Actie

De emotie die hierbij hoort is voor sommigen moeilijk te plaatsen: instabiliteit of labiliteit. Het is echter een natuurlijk proces dat thuishoort in je emotionele ontwikkeling. Bij elke grote overgang ervaar je  (indien je nog geen sterk innerlijk referentiekader hebt) verschillende soorten intensiteit van labiliteit. Voorbeelden zijn ontslag, echtscheiding, verhuizing, een nieuwe baan, verliefdheid, menopauze, ziekte (ernstige diagnose), het overlijden van een geliefde, een ernstige handicap, een ongeluk. Zekerheid valt onverwacht weg en je was niet of onvoldoende voorbereid op wat er komen ging. Je had geen houvast en dat verlamt het denken en het ondernemen van de juiste actie. Deze gebeurtenissen zijn een soort examen, zodat je kunt zien welke lessen je nog niet hebt geleerd, welke persoonlijkheidskwaliteiten nog moeten worden versterkt en in hoeverre je kunt terugkeren naar je eigen essentie. Het is belangrijk dat je in de hectiek van het leven je eigen ritme vindt, het ritme dat je de maximale herstelmogelijkheid geeft, zodat je kunt opladen en in je kracht kunt blijven. In de uitdagingen van het leven kom je jezelf tegen en kun je maximaal groeien.


De door Thamar (tijdens een consult) samengestelde energetische remedie mix (12) kan helpen om deze balans te herstellen:
Werking:
Werkt op lichaam, geest en ziel. Transformeert blokkades op zielsniveau. Deze energie laat energetische blokkades, die ontstaan zijn op DNA niveau, weer doorstromen en geeft inzicht en transformeert het karma. De oorzaak wordt helder, waardoor inzicht ontstaat. De belemmerende emoties, die door de blokkades ontstaan zijn, kunnen worden verwerkt.
Daardoor kunnen we ons in gedachten, gevoel en handelen weer gelukkig voelen en dit ook vanuit liefde naar buiten toe uiten. Tevens werkt de energie op het gevoelsleven en verlicht daar waar de emotie het gevoel geblokkeerd heeft.
De energie geeft ook inzicht in de blokkade, die vaak vanuit angst is ontstaan. Onzekerheid en twijfel ontstaan wanneer de mens geen vertrouwen meer heeft in zijn gevoel. Dit gebeurt, omdat je je vaak hebt laten beinvloeden door anderen.
Je kan de eigen intuitie weer volgen en er ontstaat rust in het denken. De energie stemt je af op je goddelijke blauwdruk en helpt om meer vanuit je goddelijke persoonlijkheid te handelen. Bevordert het contact met je geestelijke begeleiders.


Het mineraal Calcium (1) kan ook helpen om deze balans te herstellen.

Natuurlijk zou het beter zijn om zeker te weten welke meridianen wel of niet in balans zijn. 

En als we dat weten dan is het ook mijns inziens ook belangrijk om de oorzaak te achterhalen en te behandelen. 


Ik heb een unieke Holistische Werkwijze & Vitaliteitsscan ontwikkeld waarmee ik jou kan doormeten en jouw hulpvraag of klachten anders zal benaderen. Je ontvangt van mij een behandelplan op maat in de brede zin van het woord. 


Misschien tot horens of ziens!

Vriendelijke groet, Thamar Blok

Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam
Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam