Dikke darm meridiaan is een energiebaan die meetbaar is

Dikke darm meridiaan


Er kan een energie blokkade ontstaan door  het onderdrukken van emoties en het niet delen van gevoelens.
De dikke darm meridiaan staat nauw in verband met de long meridiaan. Als deze meridiaan uit balans is, verliest men gemakkelijk zijn motivatie en is er, bij gebrek aan lichaamsbeweging, onvoldoende uitscheiding en opname van levensenergie (ki ). Behandeling van dit punt kan het immuun systeem versterken.


EFT Punt Dikke darm meridiaan (zijkant wijsvinger) – Rigiditeit/starheid.


Dikke darm meridiaan punten en verbanden

PuntenAlgemeen
DI1Jezelf willen herkennen in de negativiteit van de ander.

Jezelf in al je gevoelens (h)erkennen.

De verantwoording nemen voor JOUW gevoelens.

DI2Het negatieve oordeel dat je naar jezelf hebt, erkennen.
DI3Vanuit respect en gevoel met je lichaam en met jezelf kunnen omgaan.
DI4Punt van de eigenwaarde.
DI5Zorg kunnen besteden aan, vanuit het besef van waarde.

Waarde kunnen geven aan.

DI6Je verslaving (h)erkennen.

Je verslavende gewoonte durven te doorbreken.

OOK:

Je gelijkwaardig kunnen opstellen.

DI7Spreken, omdat je spreken wilt.

Een duidelijke keuze voor jezelf maken.

DI8Sterk zijn vanuit je innerlijk, waardoor jouw werkelijke kracht zelfs een stimulans betekent voor de kracht en het vermogen van de ander.
DI9Je negatieve gevoelens en uitstraling erkennen en omzetten.
DI10Houvast in jezelf zoeken.
DI11Loslaten.
DI12Eerlijk uitkomen voor je “boos-aardig” heid.

Eerlijk ervoor uitkomen dat je van binnen gemeen bent, bij een buitenkant die aardig is.

DI13Ermee ophouden om jezelf en de ander voor de gek te houden.

Je overgeven en luisteren.

Jezelf, je plaats en je vermogen, in realiteit willen zien.

DI14De tevredenheid in jezelf zoeken en daarnaar handelen.
DI15De competitie erkennen.

Naast en met de ander kunnen leven en kunnen zien dat jij op jouw manier uniek en waardevol bent, zoals de ander dat op zijn manier is.

DI16In de “last”van intens voelen durven te ervaren dat je intens leeft.
DI17Willen “zien” wat er gebeurt en daarin voorrang durven geven aan je eigen gevoel.
DI18Je masker (her)kennen.

Je masker afzetten: negatieve gevoelens en gedachten laten zien zo als zij zijn.

DI19Soepel kunnen omgaan met.
DI20Accepteren dat je door angst voor gezichtsverlies, je gezicht al verloren hebt.

Je gezicht laten zien, zo als het is.


De dikke darm is de laatste fase van het verteringsproces. Alles wat niet meer gebruikt kan worden wordt hier verzameld om vervolgens het lichaam te verlaten. Het oplaadmoment van de dikke darm is tussen 05:00 en 07:00 uur.

Mogelijke fysieke klachten (bij meer disbalans, meer klachten):

 • functie dikke darm, endeldarm, spastische darm, darmstoornissen, rectum, anus
 • constipatie (moeite met loslaten) of diarree
 • uitscheiden van slakken
 • pijnlijke rommelende buik
 • zintuigen: keel, neus, oren
 • verstopte neus, vaak ziek
 • veel schor, stem kwijt, pijnlijke keel, keelontsteking, amandelontsteking
 • pijn in de borst tijdens de menstruatie
 • hoofdpijn, pijn in het voorhoofd of sinusholten, aangezichtspijn
 • grotere vatbaarheid voor verkoudheid, slijmvliezen
 • slapeloosheid
 • problemen met de spieren in bijvoorbeeld de armen
 • spanning tussen de schouderbladen, schouderpartij zit snel vast
 • Huid, eczeem
 • Longen, pijn op de borstkas
 • mineralen: jodium, kobalt, molybdeen, borium, zwavel, natrium, zink

Mogelijke psychische klachten (bij meer disbalans, meer klachten):

 • diepgewortelde onzekerheden
 • vasthouden aan regels, inflexibel, moeite met loslaten
 • perfectionistisch
 • schuldgevoelens
 • negatief denken, pessimistische instelling
 • geen eigenwaarde
 • grote onzekerheid
 • geen gezichtsverlies willen
 • hoop
 • angsten
 • gebrek aan mededogen
 • gesloten of terughoudend voelen tegenover anderen
 • te weinig zelfaanvaarding en/of zelfkennis
 • de ruimte of basis of eigenwaarde die iemand heeft of zich te kort doet

Thema: Daadkracht

Het gaat hier om rigiditeit, het vastzitten in structuren en regels en het vasthouden aan hoe het moet. Dit alles blokkeert onze creativiteit, die alleen ruimte krijgt wanneer er daadkracht is voor de expressie van onze creaties en ideeën. Rigiditeit veroorzaakt blokkades in onszelf die verstikkend zijn voor de ziel en altijd tot ziekte leiden. Rigiditeit is iets typisch menselijks en geen leeractiviteit voor de ziel. Het wordt gecreëerd in onze mind, die geconditioneerd is om zich vast te houden aan de normen, waarden en regels van de gemeenschap en religie. We hebben geleerd dat we slecht zijn en straf verdienen als we afwijken van de norm. Sommige religies zijn erg rigide en creëren mede de voedingsbodem voor conflicten en ziekten.

De ziel moet leren zelf keuzes te maken op basis van intuïtie, logica en daadkracht. Als we dus zijn vastgelopen in structuren, dan hebben we daadkracht verloren en wordt het rijd om ons flexibeler op te stellen.


Een door Thamar (tijdens een consult) samengestelde remedie mix op maat kan helpen om deze balans te herstellen:

Werking:
Meer inzicht en begrip in jezelf en in je eigen levensomstandigheden.
Soms hebben we bepaalde ervaringen nodig om door de opgedane kennis, in een later stadium dienstbaar te zijn aan de medemens.
Deze ervaring kan nodig zijn om iemand in zijn eigen kracht te zetten. Innerlijke wijsheid krijg je door te ervaren.
Je mag het verleden loslaten, waardoor lichaam, geest en ziel in balans kunnen komen.
Vergeven van alle ervaringen geeft je inzicht en begrip in jezelf. Wanneer je vergeeft, kun je naar de ervaring kijken.
Dan kan de liefdeskracht weer stromen. De energie geeft rust in het denken en werkt deze energie op emotionele blokkades en geeft inzicht hierin.
Geeft doorstroming door het hele lichaam, onbewuste blokkades worden bewust.
Werkt op de hele wervelkolom.
Trauma’s kunnen bewust worden, die vaak langdurig zijn weggestopt.
Deze kunnen verwerkt worden zonder de pijn opnieuw te moeten beleven.
Werkt op energetische blokkades en karma uit vorige levens, die vanuit ego zijn ontstaan.
Door deze nu bewust te worden, kunnen ze vergeven worden, zodat het karma wordt doorbroken.
De energie helpt om alle fysieke, geestelijke en astrale belasting los te laten.
Werkt transformerend op alle karma dat in alle levens is opgebouwd.
Ondersteunt het proces van loslaten en is ook inzetbaar als analysemiddel om inzicht te krijgen in dit leven en vorige levens.


Wat je mogelijk herkent:
Als je je onbewust schuldig voelt, kan dit leiden tot lichamelijke klachten.


Het mineraal Zink kan ook helpen de balans te herstellen.

Deze kun je via mijn webshop bestellen. Bij de zoekfunctie typ je: zink


Affirmatie die kunnen bijdragen om de balans te herstellen:
Ik ben nu in balans met de materie en heb alle begeerte losgelaten.

Natuurlijk zou het beter zijn om zeker te weten welke meridianen wel of niet in balans zijn. 

En als we dat weten dan is het ook mijns inziens ook belangrijk om de oorzaak te achterhalen en te behandelen. 


Ik heb een unieke Holistische Werkwijze & Vitaliteitsscan ontwikkeld waarmee ik jou kan doormeten en jouw hulpvraag of klachten anders zal benaderen. Je ontvangt van mij een behandelplan op maat in de brede zin van het woord. 


Misschien tot horens of ziens!

Vriendelijke groet, Thamar Blok

Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam
Thamar Consult Delft, regio Den Haag, Rotterdam