Koriander blad (Cilantro)

Koriander blad (Cilantro)


Thema: Laat de controle los


Affirmatie: "Ik sta weer in verbinding met mijn ware zelf en geniet van de stroom van mijn leven."


Als je het gevoel hebt dat je niet echt jezelf bent of een leven leidt dat niet in overeenstemming is met wat je eigenlijk voelt en wilt doen, dan is dit een olie voor jou. De werking van korianderbladolie is vergelijkbaar met die van korianderzaadolie. De olie helpt je bij het verwijderen en loslaten van wat niet in overeenstemming is met je ware zelf. Korianderbladolie maakt je ervan bewust dat je vergiftigd bent door bepaalde negatieve emoties en sabotagepatronen die je afhouden van jouw beste versie. Deze onbewuste patronen leiden je vaak naar een pad van angst en zorgen over je omgeving, waardoor je niet ziet wat echt noodzakelijk is voor jouw groei.


Je kunt korianderbladolie vooral goed gebruiken als je achter de schermen van je emotionele sabotagepatronen wilt kijken. Deze olie brengt je op het spoor van de dingen die je van je pad afhouden en je duidelijk maken waaraan je kunt werken, zodat je uit deze gevangenis kunt bevrijden. In wezen gaat het erom dat je blijvend van deze thema’s bevrijd wordt en ze loslaat en uit je systeem verwijdert, dus uit je lichaam, hart en ziel. Ik zie herhaaldelijk dat mensen weliswaar hun hart volgen, maar niet waarnemen dat ze een hart volgen dat niet geheeld is, en daardoor vaak op het verkeerde been worden gezet.


Misschien herken je jezelf in mensen die anderen obsessief willen controleren of voortdurend bezig zijn met het organiseren van hun omgeving. Dit is echter helemaal niet jouw taak. Het maakt je subtiel dominant en zorgt ervoor dat je de ander niet de mogelijkheid geeft zichzelf te blijven of zich verder te ontwikkelen. Je gedrevenheid om invloed op de ander uit te oefenen is meestal het gevolg van niet bij jezelf kunnen blijven en je daarom liever naar buiten toe oriënteert. Door te veel zorgen en een sterke mentale inspanning, kun je je niet loskoppelen van de ontwikkelingen buiten je en blijf je erop gericht. Je reageert dus vanuit een soort gevangenschap.


Korianderbladolie leert je dat het veel beter is om in de flow te zitten en erop te vertrouwen. Het vasthouden aan je oude en bekende patronen, emoties, thema’s en zelfs je bezittingen, leidt er vaak toe dat je je ware zelf bedriegt en niet echt vrij kunt zijn.

Deze olie helpt je bij een soort emotionele reiniging en moedigt je aan om je zorgen en de controle los te laten, terwijl je je weer op je ware zelf concentreert, wie je werkelijk bent. Het universum heeft een plan in je geplaatst dat jij dient te ontdekken. Korianderbladolie bevrijdt je ziel van zware lasten die je ervan afhouden om je leven met gemak en in vrijheid te leiden. Vervolgens helpt de olie je bij het volgen van de weg die het universum voor jou heeft gekozen.