Algemene Voorwaarden & Behandelovereenkomst

Algemene Voorwaarden

Thamar Consult hanteert de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).


Behandelovereenkomst

Thamar Consult hanteert de Behandelovereenkomst zoals voorgeschreven door beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten).