Vergoeding Alternatieve Geneeswijzen:


Ziektekosten Verzekeringen:

In de huidige wetgeving hangt het van de aanvullende verzekering af of je verzekerd bent voor Natuurgeneeskunde.


De therapiekosten hebben geen invloed op de jaarlijkse eigen bijdrage omdat deze betrekking heeft op de basisverzekering en de therapiekosten uit de aanvullende verzekering vergoedt worden.


Een verwijskaart van de huisarts is in dit geval niet nodig.


Op de website van de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten is een totaal overzicht te vinden van vergoedingen alternatieve geneeswijzen per zorgverzekeraar/polis.


Op de website van jouw zorgverzekeraar kun je het overzicht vergoedingen alternatieve geneeswijzen uiteraard ook terugvinden.


De hoogte van de vergoeding kun je bij jouw verzekering ook telefonisch navragen.


Registraties Thamar Blok:

In de Zorggids ben ik te vinden onder de noemer: alternatieve zorgnatuurgeneeswijze (Postcode 2624 NM)

Lid van:

de RBCZ en de LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen), Vakgroep Kinesiologie


Andere mogelijkheden voor vergoeding:


Eigen bedrijf:

Heb je een eigen bedrijf?
Dan kun je de Therapie kosten onder beroeps- of bedrijfskosten als Persoonlijkheidsontwikkeling fiscaal aftrekken mits de problemen of klachten werkgerelateerd zijn.


Werknemer:

Een andere mogelijkheid is om jouw werkgever te vragen het begeleidingstraject (gedeeltelijk) te vergoeden. Werkgevers zijn vaak bereid te investeren in het voorkomen van ziekte van hun werknemers of om het ziekteverzuim te bekorten.


Uitkering:

Heb je een bijstands uitkering dan kun je met jouw persoonlijk begeleider van de sociale dienst spreken of je voor een vergoeding in aanmerking komt.


Fiscale regelingen en mogelijkheden (belastingdienst):

Therapiekosten zijn aftrekbaar van de belasting als er sprake is van een verwijzing van de huisarts. De basis van de verwijzing is 'psychisch lijden'. Meer informatie hierover kun je verderop vinden op deze pagina en er staat ook een link naar de site van de belastingdienst.


Onderstaande informatie is afkomstig van de website van de belastingdienst en gaat over de mogelijkheden van aftrek 

Aftrek zorgkosten?

Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Wij noemen dit de specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt. Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. In het overzicht zorgkosten ziet u welke kosten aftrekbaar zijn.


Bereken uw aftrek:

Om uw aftrek te bepalen, bekijkt u welke kosten aftrekbaar zijn. Daarna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag.

En u mag deze kosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.


Hoe krijgt u aftrek voor zorgkosten?

Wilt u de zorgkosten die u maakt aftrekken? Dan moet u hiervoor aangifte doen.

Wil je meer weten over aftrek mogelijkheden via de belastingdienst? Dan verwijs ik je graag naar de bron.


Vriendelijke groet,


Thamar Blok

Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut