Page content

Talenten

Talenten test en onderliggende drijfveren

Drijfveren liggen ten grondslag aan het gedrag dat mensen vertonen in hun werk.

Inzicht in drijfveren maakt dat we gedrag kunnen verklaren en voorspellen.

Volgens de therorie van Graves, humanistisch psycholoog (1914-1986) zijn er 8 waardensystemen: clusters van begrippen, overtuigingen en emoties die gedrag verklaren. Navolgers Cowan en Beck gaven deze 6 verschillende kleuren.

Drijfverentheorie

Ieder mens heeft een bepaalde mate van talenten, intelligentie, sociale vermogens en vaardigheden. De één is wat slimmer, de andere handiger, weer een ander meer sociaal vaardig.

Drijfveren duiden

Drijfveren geven richting aan uw vermogens, maar zeggen niets over de kwaliteit ervan.

Wij onderscheiden de volgende 6 drijfveren:

De 6 drijfveren

Verwerping

Mensen worden gedreven door een unieke combinatie van drijfveren. Enerzijds zijn bepaalde drijfveren aantrekkelijk voor ons, anderzijds verwerpen we drijfveren. Een Oranje gedreven accountmanager zal van mening zijn dat regels flexibel moeten worden gehanteerd om zo zijn klant maximaal van dienst te zijn. Terwijl zijn collega van de backoffice van mening zal zijn dat (Blauw) regels zonder uitzondering voor iedereen en altijd dienen te gelden.

Als de accountmanager Blauw gedrag verwerpt, dan zal de poging van zijn collega om conform de regels te werken irritatie bij hem oproepen. De combinatie van aantrekkelijke en verwerpelijke drijfveren is voor iedere persoon, groep en organisatie even uniek als een vingerafdruk.

Wil jij weten wat jouw talenten en onderliggende drijfveren zijn?
Klik dan hier voor de Totale Vitaliteitsscan 

Vriendelijke groet,

Thamar Blok
Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut