Page content

Talenten

Talenten en onderliggende drijfveren

talentenDrijfveren liggen ten grondslag aan talenten en het gedrag dat mensen vertonen in hun werk. Inzicht in drijfveren maakt dat we gedrag kunnen verklaren en voorspellen.

Volgens de theoroie van Graves, humanistisch psycholoog (1914-1986) zijn er 8 waarden systemen:
clusters van begrippen, overtuigingen en emoties die gedrag verklaren.

Ieder mens heeft een bepaalde mate van talenten, intelligentie, sociale vermogens en vaardigheden. De één is wat slimmer, de andere handiger, weer een ander meer sociaal vaardig.

Drijfveren geven richting aan uw vermogens, maar zeggen niets over de kwaliteit ervan.

Talenten Overzichtslijst

A

Aanpassingsvermogen

Ambitieus

Artistiek

Analytisch vermogen

B

Bemiddelen

Behulpzaamheid

Beoordelingsvermogen

Betrouwbaarheid

Bondigheid

C

Commercieel inzicht

Concentratievermogen

Contactuele vermogens

Coöperatief

Coördinatietalent

D

Delegeren

Doelmatigheid

Doorzettingsvermogen

E

Enthousiasme

Efficiënt werken

F

Flexibiliteit

G

Geduld

Gevoel voor cijfers

Gevoel voor details

Gevoel voor humor

H

Handelsgeest

I

Initiatiefnemend

K

Kostenbewust

Kunstzinnig

L

Leergierig

Leidinggevende capaciteiten

Logisch denken

Loyaliteit

Luisteren

M

Mensenkennis

O

Omschakelingsvermogen

Onderhandelingsbekwaam

Ondernemingszin

Opmerkingsgave

Optimisme

Organisatietalent

Overtuigingskracht

P

Perfectionisme

Planmatig aanpakken

Praktische instelling

Punctualiteit

R

Relativeringsvermogen

S

Schrijfvaardigheid

Stabiliteit

Spreekvaardigheid

T

Technisch inzicht

V

Verbeeldingskracht

Vindingrijkheid

Z

Zakelijk inzicht

Zelfbeheersing

Zelfmotivatie

Zelfstandig werkend

Zelfvertrouwen

Wat zijn jouw talenten?

Er zijn talenten en er zijn sterkten & zwakten.

Een talent is iets dat je bent. Je kunt niet anders. Het is verweven met je persoonlijkheid.

Een talent kan zich naar buiten toe uiten met meerdere sterkten en zwakten.

Als je met je talenten werkt, dan ben je op je best. Dat voel je en anderen merken dat ook.

Als je ergens werkt en je hebt geen klik met de baan, met je collega’s, met de organisatie en/of met de branche, dan verdwijnen je talenten naar de achtergrond.

Als je met deze factoren wel een klik hebt, dan komen je talenten vanzelf meer op de voorgrond.

Wil je weten wat jouw talenten en onderliggende drijfveren zijn?

Thamar Consult

Vriendelijke groet,

Thamar Blok
Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut
Tel: 06-244 71863