Page content

Spiritueel ontwaken en spirituele bewustwording

Spiritueel ontwaken en spirituele bewustwording.

spiritueelSpiritueel ontwaken? Heel het leven en alle gewone en spirituele ontwikkelingen in het leven verlopen in cycli. Voorbeelden hiervan zijn dag en nacht, de seizoenen, de maancyclus etc. Deze ordening is ook voor ons geldig en het goed doorlopen van onze persoonlijke ontwikkelingscyclus met alle facetten is de enige manier om tot volledige ontplooiing te komen.

Een blokkade in onze ontwikkeling is alleen op te lossen als er inzicht gegeven wordt in de betreffende bewustwording fase waarin men vastloopt.

We leven in roerige tijden. Ondanks dat het leven van alledag gewoon lijkt door te gaan, zijn er vele veranderingen in het leven van ieder afzonderlijk individu. Veranderingen die te maken hebben met alle facetten van het leven en met bewustwording.
Deze veranderingen horen bij de zelfontwikkeling en bewustwording van elk afzonderlijk mens. Er is geen mens die zich niet ontwikkelt in deze bewustwording. Maar er zijn genoeg individuen die zich er niet bewust van zijn hoe hun leven zich aan hen ontvouwt. Het leven is niet zomaar iets wat ons overkomt. Het leven is een serie aan ervaringen, aan spiegels, om ons te leren groeien als mens, als ziel.

Er zijn vier leer stadia die Maslow ooit geconstateerd heeft, die heel erg goed van toepassing zijn om aan te geven waar wij als mensen staan in het proces van het begrijpen van ons leven. Feitelijk zijn het groeistadia op onze weg naar bewustwording en bewustzijn.

Stap 1 van bewustwording en zelfontwikkeling – onbewust onbekwaam
We zien niet in dat het leven hier op Aarde zin heeft en houden ons hier ook niet echt mee bezig. We leven ons leven zoals het komt, zonder ons bewust te zijn dat we dat doen. Ons leven ontwikkelt zich volgens maatschappelijke protocollen en gewoonten, zonder verbanden of diepere betekenissen te zien. We zijn ons niet bewust dat we een leven leiden waar we met onze talenten en de informatie die voorhanden is, ook invloed op kunnen uitoefenen en dat we op elk moment keuzes kunnen maken om dingen te veranderen. Eigenlijk leven we ons leven in het donker, maar we weten het niet.

Stap 2 van bewustwording en zelfontwikkeling – bewust onbekwaam
We hebben ontdekt dat we ons lang in het donker hebben bevonden. We hebben ontdekt dat er zoveel meer is wat bij het begrijpen van ons leven hoort, maar we voelen ons nog erg onbekwaam en onmachtig hier iets aan te doen. We snappen dat het leven ons bepaalde lessen geeft, maar zien nog niet zozeer hoe wij dan nu kunnen aanpakken en hoe we hiervan kunnen leren en groeien. Levensthema’s beginnen duidelijk te worden, maar er is nog veel onmacht en een gevoel het slachtoffer te zijn. Vaak worden problemen aan anderen toegeschreven en wordt niet de eigen verantwoordelijkheid daarin genomen. In deze leerfase ontstaat inzicht, maar deze wordt nog niet opgevolgd door actie en veranderingsgezindheid.

Stap 3 van bewustwording en zelfontwikkeling – bewust bekwaam
We zijn ons bewust van onze vermogens tot creatie in ons eigen leven. We kennen onze thema’s en kennen de middelen om door deze thema’s heen te werken. We zien dat er veel meer in het leven is dan het dagelijkse leven zelf. Er is veel ruimte voor bewustzijnsgroei en er ontstaat meer begrip voor anderen in hun eigen levenssituatie. We veranderen de zaken in ons leven waar we niet meer mee resoneren en kiezen andere paden die wel bij ons passen. We leven ons leven volgens ons eigen pad. We leven onszelf. In deze fase gaan we door totdat onze ziel klaar is met haar reis voor dit leven.

Stap 4 van bewustwording en zelfontwikkeling – onbewust bekwaam
Langzamerhand  hebben we geleerd dat het levensproces heel veel meer is dan het  ‘uitzitten’ van de tijd hier op Aarde. We kennen onszelf beter en durven  te kijken naar onze eigen processen en groeipunten. We hebben manieren  ontdekt om te groeien en onszelf te ontwikkelen, alleen zijn we ons niet  bewust van het feit dat we ons dus in een volgend spiritueel leerstadium bevinden.  Niet alleen kennen we onze levensthema’s of zijn we die aan het  ontdekken, maar we nemen ook daadwerkelijk actie om hier aan te werken  en ons te ontwikkelen. Het blijft niet alleen bij inzicht en  constatering, maar wordt opgevolgd door actie. We beginnen te begrijpen  dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen levensproces, voor de  gebeurtenissen van ons dagelijkse leven en kunnen anderen al zien als  spiegels, in plaats van hen verantwoordelijk te houden voor de problemen  in ons eigen leven.

Wil jij weten in welke fase van spirituele bewustwording jij zit en wat jij nodig hebt om spiritueel te ontwaken of te ontwikkelen? Dan is het wellicht ook fijn om gelijk jouw gehele systeem door te laten meten:

 

 

Thamar Consult

Vriendelijke groet,

Thamar Blok
Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut
Tel: 06-244 71863