Page content

Karma

Karma

karmaKarma zou je ook kunnen vertalen in Levensdoel. Gebeurtenissen die jou overkomen omdat jij hieruit lering moet trekken en/of omdat je in een vorig leven iets gedaan hebt wat in het huidige leven uit moet werken.

Karma kan inzicht geven en is niet meedogenloos, maar het is gericht op groei, inzicht, bewustwording en liefde. Lijden is soms de enige manier om tot inkeer te komen. Karma is dus geen strafsysteem, maar een systeem van zelfontwikkeling waarin je steeds nieuwe kansen en mogelijkheden geboden worden om te leren, die je kunt benutten of laten liggen. En het belangrijkste: de karmische wetten geven het inzicht dat je de kracht hebt om nu te zaaien wat je straks wil oogsten.

Vaak wordt karma in één adem genoemd met reïncarnatie. Je kunt in dit leven de rekening gepresenteerd krijgen van iets dat je in een vorig leven hebt gedaan. Het zou verklaren waarom de een in veel moeilijker omstandigheden wordt geboren dan de ander. Karma en reïncarnatie zijn met elkaar verweven. Als ik vlak voor mijn dood iets doe, moet dat een keer bij me terugkeren en dat kan alleen in een volgend leven. In het hiernamaals, of hoe je dat ook wilt noemen, krijgen we wel inzicht in wat we hebben gedaan, maar op aarde vindt het echte leerwerk plaats. Dan zul je voor een situatie geplaatst worden waarin je een andere, betere keuze kunt maken.

Wil jij weten hoe jouw systeem in elkaar zit? 
Klik dan hier voor de Totale Vitaliteitsscan 

Thamar Consult

Vriendelijke groet,

Thamar Blok
Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut
Tel: 06-244 71863