Page content

Emotionele basisverwonding uit de kindertijd

Innerlijk kind

innerlijk kindEmotionele basisverwonding uit de kindertijd heeft gevolgen voor jouw innerlijk kind:

Zoals een kind vitaminen, mineralen, eiwitten en andere voedingsstoffen nodig heeft om zich lichamelijk optimaal te kunnen ontwikkelen, zo heeft het ook bepaalde voedingsstoffen nodig voor de geestelijke en emotionele groei.

Deze noodzakelijke voedingsstoffen zijn:
– De bevestiging dat je goed bent zoals je bent
– De bevestiging dat het hebben en uiten van gevoelens goed is
– De bevestiging dat je jezelf mag zijn zonder afgewezen te worden
– De bevestiging dat je het waard bent om bemind te worden

Iedereen die onverwerkte emoties en gebeurtenissen met zich meedraagt, heeft een beschadigd innerlijk kind.
Dit kind zal wanhopig zijn best blijven doen om datgene wat in het verleden gewond is en wat het tekort is gekomen alsnog te verkrijgen.
Dit zijn de zogenaamde basisverwondingen.

Daarnaast hebben we voeding nodig zoals aandacht, hartelijkheid, aanmoediging, ondersteuning, bescherming, respect en waardering.

Wanneer de behoefte aan dergelijke voedingsstoffen onvoldoende wordt vervuld zullen we ons psychisch niet optimaal kunnen ontwikkelen. Er kunnen stoornissen of achterstand in de groei ontstaan, die uiteindelijk kunnen leiden tot allerlei problemen.

Dit is de reden waarom we ons als volwassenen in bepaalde opzichten gedragen als het kind dat we vroeger waren: hulpeloos, machteloos, angstig en onzeker. We kunnen ons soms net zo verlaten, alleen en weerloos voelen als toen en zijn vaak meer bezig met óverleven dan met leven.

Het goede nieuws is dat we als volwassenen in staat zijn de tekorten uit onze kindertijd op te sporen en te herstellen, zoals we ook gebreken in het fundament van een huis kunnen opsporen en herstellen. Het “huis van onze volwassenheid”, dat op het fundament van onze kindertijd is gebouwd, zal daarna ook steviger en duurzamer zijn.

De ontwikkelingsfasen van de kindertijd (innerlijk kind)

Zuigelingfase (0-9 maanden):
In deze eerste fase van je leven heb je behoefte aan veiligheid, warmte en geborgenheid. Het is belangrijk je welkom te voelen en een binding aan te kunnen gaan met een koesterend persoon die positief op je reageert. Op die manier ontstaat het gevoel dat je recht van bestaan hebt, dat je belangrijk en waardevol bent en dat je anderen kunt vertrouwen. Onvoldoende vervulling van deze behoeften kan in je volwassen leven leiden tot een voortdurende behoefte aan aandacht en bevestiging, tot verlatingsangst en bindingsangst, maar vooral tot het gevoel dat je niet goed genoeg bent, dat er “iets niet aan je deugt”.

Peuterfase (9 maanden-3 jaar):
In deze fase heb je er behoefte aan de wereld te ontdekken, op de juiste wijze je gevoelens te leren uiten en je te verzetten tegen je afhankelijkheid. Hierdoor kun je zelfvertrouwen, wilskracht en emotioneel evenwicht ontwikkelen en leer je gezonde grenzen te stellen aan je eigen gedrag en dat van anderen. Onvoldoende vervulling van deze behoeften kan later leiden tot ongedisciplineerd of over-gedisciplineerd gedrag, besluiteloosheid, niet (op de juiste wijze) kunnen uiten van gevoelens, angst voor conflicten en niet voor jezelf op kunnen komen.

Kleuterfase (3-6 jaar):
Als kleuter heb je behoefte aan een rolmodel: een voorbeeld van gezond volwassen gedrag. De vader vervult dit rolgedrag voor de zoon, de moeder voor de dochter. Bovendien heb je er behoefte aan greep te krijgen op alles wat er op je afkomt, door vragen te stellen en daar een begrijpelijk antwoord op te krijgen. Op deze manier kun je uitzoeken wie je bent en hoe de wereld in elkaar zit. Onvoldoende vervulling van deze behoeften kan later leiden tot relatieproblemen, identiteitsproblemen, over-verantwoordelijkheid voor de gevoelens en het gedrag van anderen en zwart-wit-denken.

Schoolkindfase ( 6-12 jaar):
In deze fase bereid je je voor op je volwassen leven. De belangrijkste behoeften in deze fase zijn: jezelf leren kennen, waarderen en liefhebben. Verder heb je behoefte aan een gezond evenwicht tussen leren en spelen. In het spel ontwikkel je sociale vaardigheden zoals kunnen samenwerken, op elkaar kunnen rekenen en een gezonde wedijver. Onvoldoende vervulling van deze behoeften kunnen in je volwassen leven leiden tot prestatiedrang, een gevoel van onwaardigheid en/of minderwaardigheid, faalangst, moeite om doelen te stellen en te verwezenlijken en een gebrek aan sociale vaardigheden.

Puberteit (12-18 jaar):
Veel mensen denken dat hun problemen in de puberteit zijn ontstaan, omdat ze zich deze fase het beste herinneren. In feite ga je in de puberteit je leven invullen met de “bagage” die je in de voorafgaande fasen hebt verzameld. Wanneer je als zuigeling onvoldoende vertrouwen in anderen hebt kunnen ontwikkelen, als peuter onvoldoende zelfvertrouwen, als kleuter onvoldoende identiteit en als schoolkind te weinig gevoel van eigenwaarde, ontstaan in de puberteit problemen zoals depressiviteit, gebrek aan structuur en grenzen (met gevolgen op alle gebieden van je leven), verslavingen en vooral: niet weten wie je bent, wat je wilt en wat je plaats is in deze wereld.

Wil jij weten hoe dit bij jou zit? Meten = Weten!

Thamar Consult

Vriendelijke groet,

Thamar Blok
Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut
Tel: 06-244 71863