arrow_drop_up arrow_drop_down

Anders kijken naar ziektes, klachten en preventie

Een holistische benadering van jouw gezondheid en welzijn

Een holistische aanpak d.m.v. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Eclectisch betekent “uit alle systemen het beste halen en er tevens de eenheid in zien”. Wat betekent dit in de praktijk voor jou? Ik beperk me niet tot één stroming en kijk anders, breder en dieper naar ziekten en klachten. Dit doe ik vanuit een mix van Oosterse geneerskunde, Chinese geneeskunde, Natuurgeneeskunde en Reguliere geneeskunde. Waarom? Omdat ziekten of klachten zelden een enkele oorzaak hebben.


Meestal gaat het om een complex aan in- en uitwendige oorzaken. Bijvoorbeeld: erfelijke belastingen, vaccinatieletsel, verkeerde voeding, degeneratie ziekten en zeker ook negatieve stress. Dergelijke complexe stoornissen vragen vaak om een bredere, diepere en oorzakelijke benadering, met oog voor alle aspecten die uiteindelijk de gezondheid verstoren.


In de basis test ik anders dan je misschien gewend bent. Ik zoek naar waarom je ziek bent of die vage klachten hebt, welke dwarsverbanden er zijn in jouw systeem en welke oorzaken daaraan ten grondslag kunnen liggen. Dit betekent dat ik verder kijk dan de fysieke klacht. Ik focus me op de dwarsverbanden tussen jouw fysieke, emotionele, mentale en energetische systeem. Zo ontstaat een totaalplaatje. Dit is de holistische aanpak van de energetische therapie.

Energetische Therapie: basisprincipe

We bestaan uit een netwerk van energieën. Het in balans brengen van de energieën in het lichaam zorgt voor optimale gezondheid, levensenergie en vitaliteit. Dit uitgangspunt is de basis van energetische therapie. Deze therapievorm zorgt ervoor dat de energiebronnen in het lichaam weer in balans komen. Het is veilig, natuurlijk en zeer toegankelijk. Het vermogen van het lichaam om gezond te blijven en ziekten te overwinnen is één van de opmerkelijkste zaken in de natuur. Het doel van energetische therapie is om de natuurlijke vermogens van het lichaam, om zichzelf te genezen, optimaal te laten functioneren.


Wist jij dat elke lichaamscel elektromagnetische signalen verstuurt en ontvangt?

Het is een uitermatie complexe en gecoördineerde dans die ervoor zorgt dat je ademt, dat jouw hart klopt en pompt, dat jouw darmen jouw eten verteren, dat jouw ogen knipperen en dat jouw cellen of weefsels beschermd worden als er een lichaamsvreemde stof binnendringt. Ons immuunsysteem beschermt ons door lichaamsvreemde stoffen aan te vallen. Al deze processen staan onder invloed van die elektromagnetische signalen en energiebronnen in het lichaam. Een disbalans daarin kan grote impact hebben op het optimaal functioneren van de natuurlijke vermogens van het lichaam.

Wat kan er zo al met 

Energetische Therapie

Het lichaam nieuwe energie laten genereren

Meer vitaliteit voor de mind ervaren

Blokkades en verstoringen opheffen

Effectiever met stress en onzekerheden omgaan

Vele fysieke, mentale en/of emotionele klachten verminderen of oplossen

De mix van elementen die ik toepas...

Oosterse geneeskunde

De Oosterse geneeskunde ziet de mens als bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van dat bewustzijn. Lijden en ziekten zijn inherent aan het bestaan van de vorm. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie in het bewustzijn. In deze vorm van geneeskunde richt de therapie zich op de energie en de stof als een symptomatische, op menselijke maat gesneden, behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van het bewustzijn, het energetisch en het fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakra systeem. Het chakra systeem is het netwerk aan energiecentra in het lcihaam. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra niveau, in een energiecentrum. Daarnaast kan er ter ondersteuning kruiden worden ingezet, die een sterke energetische werking hebben.

Chinese geneeskunde

De traditionele Chinese geneeskunde is gericht op het energetisch/emotionele niveau. De behandeling is erop gericht energetische blokkades in het energiesysteem op te sporen en de energie te herstellen. De Chinese geneeskunde richt zich op het meridiaan systeem. Dit proces wordt ondersteund door middel van kruiden en acupunctuur. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is te veel energie). De therapie is energetisch van aard, evenals de acupunctuur en de Chinese kruiden waarmee wordt gewerkt. Deze geneeskunde richt zich op het energetisch en fysiek lichaam.

Westerse Reguliere geneeskunde

De Westerse reguliere geneeskunde richt zich specifiek op het fysiek/lichamelijke niveau. Deze geneeskunde gaat ervan uit dat de mens is opgebouwd uit alleen materie. De structuur van de ziekteleer gaat ervan uit dat, als men ziek is, men niet meer aan de fysieke norm voldoet. De therapie is er dan ook op gericht de norm weer zoveel mogelijk te bereiken.

De behandeling is erop gericht blokkades in het lichaam op te sporen. De diagnose wordt meestal door onderzoek gesteld. Denk hierbij aan bloedonderzoek, röntgen, scan etc. De behandelwijze bestaat uit causaal gerichte therapie, ondersteunende therapie en preventie. De behandeling wordt ondersteund met reguliere geneesmiddelen.

Westerse Natuurgeneeskunde

Kijken we naar het menselijk lichaam dan kunnen we niet anders concluderen dat het een wonder op zich is. Als Natuurgeneeskundig therapeut krijg ik te maken met allerlei ziektebeelden en klachten.


Het is noodzakelijk om ook vanuit de westerse reguliere geneeskunde de onderliggende oorzaken van een ziektebeeld of klacht te beheersen. Zo weet je precies wanneer je kunt behandelen en wanneer het beter is om je cliënt te verwijzen naar een arts.


Basis medische kennis is daarom standaard onderdeel van de Westerse Natuurgeneeskunde. We hebben het dan over anatomie, fysiologie en pathologie. Denk daarbij aan afweerstelsel, circulatie- en lymfestelsel, motorische stelsel, spijsverteringsstelsel, KNO – en ademhalingsstelsel, urinewegstelsel, huid en zintuigen, hormoonstelsel, zenuwstelsel, gynaecologie, psychosociale basiskennis, psychologie, psychopathologie.


 De Westerse Natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. Het lichaam wordt echter ook beschouwd vanuit de reguliere geneeskunde.

Daarnaast worden de analyse en dwarsverbanden gesteld via de kinesiologie, polsdiagnostiek, hartcoherentie en anamnese. Er wordt ook gebruik gemaakt van fytotherapie, homeopathie, Bachbloesem therapie, orthomoleculaire therapie en litho therapie en er wordt gewerkt met fijnstoffelijke energetische middelen. De behandeling is vaak ook energetisch van aard, zoals aura healing, magnetiseren, Egypte healing enz.


De therapie bestaat uit het behandelen van bijvoorbeeld voedingsintoleranties, drainage problemen, fysieke verstoringen, toxine belasting en stress belasting. Verder wordt er gewerkt met de kracht van vergeving, regressie- en reïncarnatietherapie, psychotherapie, ademhalingstherapie, reflexzone therapie en numerologie.


De manier waarop ik test en dwarsverbanden leg

Mijn werkwijze

Voor het testen vanuit de holistische aanpak, maak ik gebruik van zowel traditionele technieken als moderne technologie. Ik combineer de technieken om een zo breed en diep mogelijk beeld te krijgen. De testen richten zich zowel op als naar de bio-energetische, de informationele en de materiële toestand van het lichaam. De kern is en blijft altijd wel de kennis die ik in meer dan 11 jaar ervaring heb opgebouwd.


Het uitgangspunt van mijn werkwijze is dat veruit het grootste deel van alle ziekten functioneel-energetisch van aard is. Een aanpak die streeft naar een succesvolle behandeling van deze aandoeningen, dient ook te werken op het energetisch-informationeel niveau en dat vraagt ‘een energetische doorkijk en behandelconcept’ dat de bestaande energetische basisbelasting van de patiënt aan het licht brengt en het behandelplan richting geeft.


Ik combineer daarom verschillende soorten behandelingen tot één geheel: van orthomoleculaire supplementen tot energetische middelen, NEI-therapie, autogene trainingen (affirmaties), etc.. Het streven is om te komen tot een geïntegreerd behandelplan die jouw gehele systeem ondersteunt door jouw zelfherstellend vermogen aan te wakkeren en te versterken.

Preventieve benadering: voorkomen is beter dan genezen...

Preventieve  vitaliteitsscan

Waarom wachten

tot je ziek bent?

Voordat het onweer er is, kan je al in de verte al het weerlicht en de donderslagen waarnemen. Lang voordat het daadwerkelijk bij jouw op lokatie gaat waaien en regenen. Het uitgangspunt is dat alle ziekteklachten en dus ook de voorstadia hiervan door elektromagnetische en energetische trillingen worden veroorzaakt of vergezeld, die waarneembaar zijn. Ziekelijke verschijnselen zonder dat tegelijkertijd in of om het lichaam ziekmakende of ziekelijke (energetische) trillingen aanwezig zijn, bestaan niet. In het lichaam van elke patiënt zijn behalve gezonde (harmonische) ook zieke (disharmonische) elektromagnetische trillingen actief. Deze ziekelijke trillingen verstoren de natuurlijke levensprocessen. Het lichaam wordt ziek als het evenwicht door bijsturing (homeostase) niet lager in stand kan worden gehouden. In de Chinese geneeskunde het Yin & Yang -principe. Yin is te weinig energie en  Yang is te veel energie. 

Wil je informatie over de inhoud en kosten van afspraken en/of wil je een afspraak inplannen?

Voel je vrij om contact met mij op te nemen!

Bel mij gerust of vul onderstaand contactformulier in.

  • Bij voorkeur reageer ik d.m.v. een ingesproken Whatsapp bericht.